Лабораторія з вивчення проблем злочинності

Загальна інформація

Свою діяльність Навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю (далі – Лабораторія) державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України розпочала 7 жовтня 2013 року.

Лабораторія створена відповідно до Статуту державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та Статуту Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України і діє на підставі договору від 14 жовтня 2013 року.

Лабораторія є науково-дослідною установою без статусу юридичної особи і перебуває у подвійному підпорядкуванні вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України. Лабораторія в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутами, наказами та іншими актами вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України, Положенням про Лабораторію.

Напрямки діяльності

Основне завдання Лабораторії – проведення фундаментальних та прикладних досліджень з актуальних питань вдосконалення механізму правового регулювання політики в сфері боротьби зі злочинністю, адаптації та уніфікації внутрішнього законодавства України відповідно до принципів та норм Європейського співтовариства та міжнародного права.

Для виконання цього завдання Лабораторія:

  1. проводить фундаментальні та прикладні дослідження з актуальних питань вдосконалення механізму правового регулювання політики в сфері боротьби зі злочинністю;
  2. бере участь в адаптації та уніфікації внутрішнього законодавства України відповідно до принципів та норм Європейського співтовариства та міжнародного права;
  3. бере участь у проведенні науково-правових експертиз проектів нормативно-правових актів, у тому числі актів місцевих органів управління;
  4. аналізує та узагальнює практику діяльності правоохоронних та судових органів;
  5. бере участь у проведенні та роботі науково-практичних конференцій, семінарів, “круглих столів”, тощо.

Колектив

Завідувач Лабораторії:

Фріс Павло Львович – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кримінального права Юридичного інституту вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Колектив співробітників Лабораторії:

Микитин Юрій Іванович – провідний фахівець Лабораторії, заступник директора, кандидат юридичних наук, доцент.

Козич Ігор Васильович – співробітник Лабораторії, кандидат юридичних наук, доцент.

Медицький Ігор Богданович – співробітник Лабораторії, кандидат юридичних наук, доцент.

Петечел Олексій Юрійович – співробітник Лабораторії, кандидат юридичних наук, доцент.

Шпіляревич Вікторія Вікторівна – співробітник Лабораторії, кандидат юридичних наук.

Герман Єлизавета Дмитрівна – старший лаборант Лабораторії.

Контакти

Юридичний інститут державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 44а,

Телефон: (0342) 59-61-34