Музей юридичного інституту

У 2017 році з нагоди 25-ти річчя Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника було відкрито музей Юридичного інституту (сьогодні – навчально-наукового юридичного інституту). Ідея створення музею належить першому декану юридичного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника доктору юридичних наук, Заслуженому юристу України О. А. Вівчаренку. Реалізація проєкту відбулася за підтримки меценатів – випускників Юридичного інституту.  Завдячуючи допомозі колективу навчально-наукового інституту мистецтв, музей навчально-наукового юридичного інституту отримав своє художнє оформлення.

Музей навчально-наукового юридичного інституту став осередком освіти, професійного та патріотичного виховання, сприяє формуванню нової генерації правників, забезпеченню духовної єдності поколінь.


Музей складається з двох залів. На стендах та у вітринах музейної експозиції першого залу відображено головні етапи становлення навчального закладу та його структурних підрозділів: від заснування юридичного факультету, його «перших кроків» до нинішнього періоду розвитку навчально-наукового юридичного інституту (стенд № 1).

Стенд № 2 містить інформацію про освітньо-наукові проєкти навчально-наукового юридичного інституту: науково-практичні заходи, фахові наукові видання, аспірантуру та докторантуру за напрямом 081 «Право», діючу спеціалізовану вчену раду тощо. Зазначено, що на базі Навчально-наукового юридичного інституту функціонує Юридична клініка, де надається безкоштовна правова допомога соціально незахищеним верствам населення. У навчально-науковому юридичному інституті діють програма спеціальної підготовки з медіації та підготовчі курси арбітражних керуючих.

На стенді № 3 розповідається  про наукові школи навчально-наукового юридичного інституту: 1) школу доктора юридичних наук, професора, академік НАПрН України, Заслуженого діяча науки і техніки України В. В. Луця та доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України  В. А. Васильєвої, яка діє на базі кафедри цивільного права; 2) школу доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України П. Л. Фріса, яка створена на базі кафедри кримінального права та 3) школу доктора юридичних наук, професора Н. Р. Кобецької, яка координує еколого-правовий напрям досліджень кафедри трудового, екологічного та аграрного права.

Стенд № 4 наповнений інформацією, яка є корисною для студентів, зокрема, про студентське самоврядування; наукові гуртки, що діють на кожній кафедрі навчально-наукового юридичного інституту за різними напрямами; стипендіальні програми; конкурси та олімпіади, а також дозвілля.

Партнерам та багатовекторній міжнародній співпраці навчально-наукового  юридичного інституту присвячений стенд № 5.

На окремому стенді № 6 розміщено інформацію про керівників навчально-наукового  юридичного інституту та їх фотографії.

Про випускників навчально-наукового  юридичного інституту розповідається на стенді № 7. Окрема увага приділяється Асоціації випускників юридичного інституту, яка була створена у 2017 році, а також спільним освітньо-науковим проєктам Асоціації та навчально-наукового  юридичного інституту.

На окремій вітрині музейної експозиції першого залу розміщено альманахи кафедр навчально-наукового  юридичного інституту, які містять інформацію про історію створення та розвитку кожної кафедри, напрями їх діяльності, викладацький склад тощо.

Окремий зал музею присвячений експозиції матеріалів та документів, яка відображає усі напрямки діяльності навчально-наукового юридичного інституту.

У цьому залі на спеціальному столі знаходиться книга «Історія твориться в спогадах», де випускники, а також відвідувачі музею можуть залишити свої згадки та побажання.

Загалом у фондах музею зібрана велика кількість  документів, фотодокументів, матеріалів пов’язаних з діяльністю навчально-наукового юридичного інституту .

У музеї проводяться години академнаставника та читаються лекції з історії становлення та розвитку навчально-наукового юридичного інституту. На базі музею організовується профорієнтаційна  робота з школярами
м. Івано-Франківська та області. У музеї проводяться зустрічі з випускниками,  зустрічі з делегаціями з інших навчальних закладів України.