Співпраця з Міжнародною Академією екологічного права

На сьогодні кафедра трудового, екологічного та аграрного права активно реалізує міжнародну співпрацю із іноземними партнерами. Одним із основних міжнародних партерів є Міжнародна Академія екологічного права Міжнародного Союзу охорони природи ООН.

Завдяки рекомендації професора Львівського та Орегонського університетів Світлани Миколаївни Кравченко Юридичний інститут у 2010 році став єдиним від України членом Міжнародної Академії екологічного права Міжнародного союзу охорони природи ООН, що вивело наукові дослідження на якісно новий рівень європейського та міжнародного співробітництва.

Міжнародний союз охорони природи заснований у 1948 році урядами та неурядовими організаціями і на сьогодні є найстарішою та найбільшою глобальною екологічною організацією, що має на меті збереження природних ресурсів. З огляду на визначальну роль права у боротьбі з найбільш актуальними екологічними проблемами та викликами, у 1960 році було створено Комісію екологічного права МСОП, що складається з експертів зі всього світу. Згодом, у 2003 році, визнаючи важливість розвитку освіти та науки у сфері екологічного права на рівні університетів, МСОП розвинув ідею створення Академії екологічного права.

Академія є унікальною мережею академічних закладів, які займаються удосконаленням правової освіти в сфері екології, членами якої на сьогодні є більше 130 ВНЗ світу. Жоден з українських ВНЗ не входить в цю мережу, більше того, із Східної Європи лише два російських вищих навчальних заклади (серед них Московська державна юридична академія) стали членами Академії МСОП.

Основними вимогами щодо членства в Академії є кількість предметів у навчальній програмі, пов’язаних з екологічним правом; кількість професорського викладацького складу, що спеціалізується в зазначеній сфері; періодичність публікацій та наукових досліджень в галузі екологічного права.

Членство в Академії дає можливість Університету та його викладачам обмінюватися результатами своїх наукових досліджень із науковцями всього світу, покращувати методи викладання екологічного права, брати участь у спільних дослідженнях та глобальних ініціативах, спрямованих на вирішення екологічних проблем за допомогою права.

Серед спільних проектів, які реалізуються у рамках цієї співпраці – відвідання Колоквіумів Академії та проведення спільних конференцій, безоплатна публікація наукових статей у міжнародних виданнях, участь у підготовці спільних монографій із вченими різних вишів світу, членство у редколегіях міжнародних журналів, участь у конкурсах на отримання грантів Академії на вдосконалення викладацької майстерності, виступів у якості гостьових професорів, участь у роботі комітетів Академії тощо.

За період членства у Академії у електронному журналі та збірниках Академії було надруковано такі наукові статті наших викладачів :

· Melen O. COUNTRY REPORT: UKRAINE : Water Management, Civil Society Action, Local Environmental Governance and Nature Conservation // 5 IUCNAEL E-journal, 2013. – p. 276-278

· Moroz H. COUNTRY REPORT: UKRAINE : Land Law Problems in the Ukraine // 5 IUCNAEL E-journal, 2013. – p. 267-269.

· Romanko S., Kobetska N. COUNTRY REPORT: UKRAINE: Shale Gas Development in Ukraine: Risks and Current Regulation // 5 IUCNAEL E-journal, 2013. – p. 270-275

· Romanko S. COUNTRY REPORT: Economic and Legal Instruments for Reducing the Negative Environmental Impacts of Shale Gas Development in the Ukrainе // 5 IUCNAEL E-journal, 2014. –p. 277- 281

· Romanko S. The legal mechanism of providing a drinking-water quality in Ukraine and EU // 9th Annual Colloquium of the IUCN Academy of environmental law // Water Colloquium (2-7 of July 2011)/ Water and law : toward sustainability/ Programme and abstracts. Mpekweni Beach resort, South Afica, 2011/ – p. 81-83.

· Romanko S. Shale gas development in Ukraine: global context of problem and prospect of regulation // 10th Annual Colloquium of the IUCN Academy of environmental law «Global Environmental Law at a Crossroad» (July 1-5, 2012 – 500 West Baltimore street Baltimore MD, USA – 2012. – p.136-137.

· Romanko S. Efficient Nature Usage in Ukraine: ecosystems protection and economic and legal factors of impact on environment // 11th Colloquium of the IUCN Academy of environmental law // University of Waikato, Hamilton, New Zealand, June 2013 – Access mode:
http://iucnacademy2013.org.nz/papers/

· Romanko S. Renewable Energy Sources in Ukraine : Problems and Perspectives of Development // 12th Colloquium of the IUCN Academy of environmental law // Universitat Rovira I Virgili, Tarragona, Spain, 29th of June – 5th of July, 2014/ Access mode:
http://www.iucnael2014.cat/abstracts-papers-and-presentations/