Співпраця з Moris Group

«Moris Group» – це юридична компанія, що надає комплексні кваліфіковані послуги в галузі українського та міжнародного права.

«Moris Group» була заснована в 2004 році завдяки спільним зусиллям групи адвокатів – спеціалістів, що працюють в різних галузях права та мають багатий досвід у сфері приватної професійної практики та державного управління.

Слово «moris» («звичай») у найменуванні нашої компанії означає не тільки джерело права, але й, насамперед, правила поведінки, які склалися внаслідок їх практичного застосування. Правила поведінки компанії були сформовані засновниками та ґрунтуються на добросовісності, чесності та відповідальності.

За час свого існування Компанія підтвердила свій статус надійного партнера, що захищає ділові інтереси та дбає про успіх своїх клієнтів, довіра яких є найкращою рекомендацією для «Moris Group» на ринку правових послуг.

Реалізовуючи прагнення розвинути практичні уміння студента, Юридичний інститут активно співпрацює з юридичною компанією «Moris Group» в особі керуючого партнера А.В.Романчука.

Метою нашого співробітництва є:

– розроблення законопроектів;

– підготовка, рецензування і випуск публікацій наукового, навчально-методичного та практичного спрямування;

– обмін інформацією про сучасні наукові та практичні досягнення в правовій сфері;

– підготовка науково-практичних експертиз;

– сприяння розвиткові міжнародного та міжгалузевого співробітництва;

– організація та здійснення взаємних стажувань, навчань та підвищення кваліфікації сторін;

– організація та проведення спільних симпозіумів, наукових конференцій, форумів, виставок, семінарів, круглих столів, інших науково-практичних заходів з правових питань;

– проведення наукових досліджень в правовій сфері, в тому числі участь у наукових програмах комерційних та некомерційних організацій, пов’язаних з організацією закордонного стажування і отримання грантів.

Ми також активно співпрацюємо і у напрямку стимулювання студентів до навчальної та наукової роботи.. Так, юридична компанія «Moris Group» встановила щомісячну виплату трьох стипендій кращим студентам Юридичного інституту за підсумками навчального семестру в розмірі 1000 грн., 600 грн. і 400 грн. Рішення про надання стипендій конкретному студенту приймається сторонами спільно за поданням Юридичного інституту.

Окрім матеріального заохочення, «Moris Group» забезпечує участь кращих студентів Юридичного інституту у науково-практичних заходах за кордоном, сприяє в проходженні виробничої практики студентами старших курсів у юридичних фірмах та компаніях, а також здійснює підготовку кращих студентів Юридичного інституту для можливого працевлаштування у своїй юридичній компанії.

Контакти:

Офіс у Києві

Україна, 01010, м. Київ

вул. Московська, 8-б

тел.: +38 (044) 359-03-05, 359-03-06

факс: +38 (044) 359-03-05

е-mail: info@moris.com.ua

moris.com.ua

Представництво в Івано-Франківську

Україна, 76000, м. Івано-Франківськ

вул. Чорновола, 23

тел.: +38 (0342) 77-73-78, 75-13-39