Співпраця із загальноосвітніми навчальними закладами

Будь-яка школа перш за все повинна показати людині те,
що у ній є найціннішого, примусити її пізнати себе часткою вічного,
живим органом світового, духовного розвитку людства.

К. Ушинський

Як відомо, освіченість – запорука майбутнього розвитку людства. Тому сучасна освіта має стати таким соціальним інститутом, який би надавав людині різноманітні освітні послуги, а також можливість навчатися безперервно. Для цього необхідно, щоб кожна людина мала змогу побудувати таку освітню траєкторію, яка найповніше відповідала б її освітнім і професійним здібностям.
Звідси виникає потреба в об`єднанні зусиль вищої і загальноосвітньої школи для розробки та реалізації освітньо-професійних програм, розвитку академічної мобільності, залучення в школу науковців.

В Юридичному інституті склалася певна система взаємин зі школами області з метою:

  • удосконалення структури та змісту освіти;
  • ранньої профорієнтації молоді та спеціалізації;
  • інформатизації, посилення кадрового потенціалу;
  • підтримки інноваційної діяльності;
  • вдосконалення механізму добору та залучення на навчання у Юридичному інституті обдарованих учнів;

що передбачено реалізацією положень законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про загальну середню освіту”, Указом Президента України від 25 червня 2013 року „Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”, угодою 25-С/12 Про співпрацю між головним управлінням освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Державного вищого навчального закладу „Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” від 31 серпня 2012 р.

Отже, одним з пріоритетних напрямків діяльності Юридичного інституту є співпраця із загальноосвітніми закладами, що втілюється у договорах про партнерство: