Співпраця із Західноукраїнською правничою компанією

Адвокатське об’єднання «Західноукраїнська правнича компанія» є однією із провідних юридичних організацій на Прикарпатті, яке надає своїм клієнтам повний спектр юридичних послуг і не раз підтверджувало перед клієнтами та партнерами репутацію надійної і високопрофесійної компанії в сфері надання юридичних послуг.

На сьогоднішній день провідні спеціалісти Адвокатського об’єднання «Західноукраїнська правнича компанія» проводять для студентів Юридичного інституту тренінги адвокатської майстерності.

Мета розроблених тренінгів полягає в наданні допомоги студентам – майбутнім юристам більш глибоко засвоїти принципи адвокатської діяльності, зрозуміти та усвідомити їх сутність та необхідність дотримання в повсякденній роботі, а також підготувати студентів до практичної діяльності.

Тренінги проводяться у формі обговорення, дискусії, ділової гри тощо. Впродовж тренінгів студенти аналізують різноманітні справи та складають відповідні процесуальні документи. Кожен із студентів може спробувати себе у ролі не лише адвоката – представника позивача чи відповідача, а й у ролі судді чи прокурора. Це є важливим чинником для вибору подальшої сфери професійної діяльності.

Заняття спрямовані на вивчення цивільного процесу в дії. Так, тематика тренінгів пов’язана з дослідженням особливостей здійснення цивільного судочинства у шлюбно-сімейних, договірних, трудових, земельних та інших правовідносинах. Такі тренінги допоможуть студентам не лише поглибити свої знання, отримані в процесі навчання в Юридичному інституті, а й сприятимуть студентам здобути та удосконалити навички ораторського мистецтва. А це є необхідним атрибутом будь-якого судового процесу.

Тренінги мають як практичне, так і профорієнтаційне значення для студентів. Поряд із Юридичної клінікою, яка є базою проходення практики для студентів юристів, та базою їх практичного навчання, такі тренінги є хорошою можливістю для студентів отримати практичні навички обраної професії.

Контакти: Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 41а (3-й поверх)

Тeл.: (0342) 71-32-54

Е-mail: office@zupk.com.ua

Web-сайт: http://zupk.com.ua/