Співпраця з юридичною фірмою “Сольський, Процик та Партнери”

Юридична фірма “Сольський, Процик та Партнери” (колишня назва – Юридична фірма “Допомога”) здійснює господарську діяльність у сфері надання юридичних послуг з 1994 року і спеціалізується на юридичному супроводі бізнесу в Україні.

У складі компанії працюють кваліфіковані фахівці, що мають фундаментальну підготовку в різних галузях права та значний досвід практичної юридичної діяльності.

Важливою перевагою діяльності фірми є здатність надавати юридичні послуги як з окремих питань, так і вести цілі проекти, що вимагають юридичної підтримки.

Філософія юридичної фірми “Сольський, Процик та Партнери” заснована на загальновизнаних міжнародних стандартах юридичної професії, а саме: високій якості юридичних консультацій, гнучкості прийнятих рішень, своєчасності надання юридичних послуг, суворої конфіденційності та індивідуальному підході до питань і проблем кожного з клієнтів.

Юридична фірма “Сольський, Процик та Партнери” є учасником Міжнародної Мережі Юридичних Фірм (The Law Firm Network). Підтримуючи активні професійні зв’язки з юристами різних країн юридична фірма переймає передовий досвід у наданні юридичних послуг, а також має можливість надавати юридичну допомогу своїм клієнтам у вирішенні питань міжнародного характеру.

Партнери фірми беруть активну участь в засіданнях Громадської ради при Антимонопольному комітеті України, яка є дорадчим органом комітету, а також в засіданнях Координаційної ради з питань корпоративного управління та захисту прав акціонерів при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Юристи фірми вільно володіють українською, російською, англійською мовами, завдяки чому забезпечують повне взаєморозуміння зі своїми клієнтами і комфорт в спілкуванні, а також можливість надання юридичних послуг іноземним фізичним та юридичним особам.

В 2012 році між юридичною фірмою “Сольський, Процик та Партнери” та Юридичним інститут Прикарпатського національного університету був укладений договір про співробітництво, який став основою для подальшої активної співпраці.

На сьогодні ми активно співпрацюємо з юридичною фірмою “Сольський, Процик та Партнери” в напрямку підготовки, рецензування і публікації наукового, навчально-методичного та практичного спрямування, проведення експертних досліджень та оціночної діяльності щодо правових питань, організації та проведення спільних конференцій, семінарів, круглих столів та інших науково-практичних заходів з правових питань.

Юридична фірма “Сольський, Процик та Партнери” також забезпечує:

– встановлення та виплату двох щомісячних стипендій кращим студентам Юридичного інституту за підсумками навчального семестру в розмірі 1200 грн. кожна. Такі стипендії виплачуються кращим студентам у навчанні, громадській роботі, художній самодіяльності, спорті, які навчаються на платній основі.

– проходження виробничої практики студентами четвертого (ОКР «бакалавр») і п’ятого курсів (ОКР «спеціаліст» і «магістр») Юридичного інституту в юридичній фірмі;

– підготовку кращих студентів для можливого працевлаштування в юридичній фірмі.

Корисним і цікавим є спілкування з такою фірмою студентам, які на практиці можуть пересвідчитись, що знання, які їм надають викладачі вузу, за умови старанного навчання, обов’язково зроблять їх професійними юристами, а можливо й успішними управлінцями, керівниками юридичних компаній.

Контакти:

Україна Київ вул. Ірининська, 5/24., Оф. 94 01034

Телефон: +38 044 235 66 55

Факс: +38 044 235 66 70