Про науково-методичну раду

Науково-методична рада Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – це постійно діючий, колегіальний дорадчий орган, який здійснює планування та координацію науково-методичної роботи в Навчально-науковому юридичному інституті, контроль за її станом, розробляє практичні рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу денної, заочної та дистанційної форм навчання, його методичного забезпечення.

Науково-методична рада створена у 2008 році на підставі розпорядження директора Навчально-наукового юридичного інституту (на той час – Юридичного інституту) від 17 вересня 2008 року. Ним було затверджено Положення про Науково-методичну раду Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Головою Науково-методичної ради було призначено кандидата юридичних наук, доцента кафедри трудового, екологічного та аграрного права, доцента Кобецьку Надію Романівну, секретарем – викладача кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Сохан Ірину Володимирівну.

З вересня 2012 року до січня 2017 року головою Науково-методичної ради Навчально-наукового юридичного інституту було призначено кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільного права, доцента Банасевич Ірину Іванівну, заступником – кандидата юридичних наук, доцента кафедри трудового, екологічного та аграрного права, доцента Мороз Г. В., секретарем – кандидата юридичних наук, доцента кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права, доцента Петровську Ірину Ігорівну.

З січня 2017 року до вересня 2019 року Науково-методичну раду Навчально-наукового юридичного інституту очолювала кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права, доцент Мороз Галина Василівна, секретар – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Шпіляревич Вікторія Вікторівна.

З вересня 2019 року головою Науково-методичної ради Навчально-наукового юридичного інституту є кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Шпіляревич Вікторія Вікторівна, заступник – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права, доцент Петровська Ірина Ігорівна, секретар – лаборант юридичної клініки Навчально-наукового юридичного інституту Мальцева Валентина Володимирівна.

Розпорядженням від 7 жовтня 2019 року було затверджене оновлене Положення про Науково-методичну раду Навчально-наукового юридичного інституту, яке сьогодні врегульовує діяльність Науково-методичної ради.

Головною метою діяльності Науково-методичної ради Навчально-наукового юридичного інституту є забезпечення організації ефективної науково-методичної роботи підрозділів Навчально-наукового юридичного інституту, впровадження в навчальний процес сучасних технологій навчання, підвищення професійного рівня викладацького складу Навчально-наукового юридичного інституту.

З 2014 року в рамках роботи Науково-методичної ради Навчально-наукового юридичного інституту була започаткована робота «Школи молодого викладача», а з 2018 року – «Школи науково-педагогічної майстерності» .

Нинішній склад Науково-методичної ради Навчально-наукового юридичного інституту затверджений розпорядженням від 7 жовтня 2019 року :

  1. Шпіляревич Вікторія Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права – голова Науково-методичної ради Навчально-наукового юридичного інституту та член від кафедри кримінального права;
  2. Мальцева Валентина Володимирівна – лаборант юридичної клініки Навчально-наукового юридичного інституту – секретар Науково-методичної ради Навчально-наукового юридичного інституту;
  3. Петровська Ірина Ігорівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права, доцент – заступник голови Науково-методичної ради Навчально-наукового юридичного інституту та член від кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права;
  4. Присташ Лідія Тихонівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права, доцент – член Науково-методичної ради Навчально-наукового юридичного інституту від кафедри теорії та історії держави і права;
  5. Схаб-Бучинська Тетяна Ярославівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права – член Науково-методичної ради Навчально-наукового юридичного інституту від кафедри цивільного права;
  6. Мороз Галина Василівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права, доцент – член Науково-методичної ради Навчально-наукового юридичного інституту від кафедри трудового, екологічного та аграрного права;
  7. Кульчак Леся Степанівна, старший викладач кафедри судочинства – член Науково-методичної ради Навчально-наукового юридичного інституту від кафедри судочинства.