Підручник правознавство для учнів 9-го класу

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Навчально-науковий юридичний інститут

 

Правознавство

Підручник

(за заг. ред. д.ю.н, проф. Васильєвої В.А.)

для учнів 9-го класу

 

 

м. Івано-Франківськ, 2018

Завантажити підручник