Профком студентів

Профком студентів складається з представників всіх інститутів та факультетів ПНУ ім. В. Стефаника, які безпосередньо реалізують його діяльність в своєму інституті.

Вступаючи до Профспілки працівників освіти і науки України, студент має усвідомлювати, що він добровільно стає членом студентської організації в університеті, яка представлятиме та відстоюватиме його законні права та інтереси перед адміністрацією факультету (інституту) та університету, в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також перед іншими об’єднаннями громадян.

Профком студентів неодноразово організовує культурні, освітні, соціальні та спортивні проекти для того, щоб студенти могли проявити себе, а також благодійні акції.

Невід’ємною частиною діяльності також є поселення студентів у гуртожиток.

Студентові, який у процесі навчання оволодіває знаннями, набуває певного життєвого досвіду, необхідний захист його законних прав та інтересів. Ми будемо раді допомогти вирішити ті питання, які неодноразово з’являються у студентів

Голова Профкому студентів Юридичного інституту

Оксана Гладка (ПР(м)-08)

0968135187, 0938137776