Студентський сенат

Студентський сенат Навчально-наукового Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»

Студентський Сенат Університету (далі – Студентський Сенат) є вищим виборним представницьким та виконавчим органом студентського самоврядування Університету.

Студентський Сенат структурного підрозділу Університету очолює Голова, який обирається студентами структурного підрозділу Університету шляхом прямих таємних виборів терміном на один рік.

Діяльність студентського Сенату регулюється нормами Закону України «Про вищу освіту» та Положенням про студентське самоврядування Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Функції студентського Сенату :

  • 1) захист прав та інтересів студентів;
  • 2) забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
  • 3) сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • 4) сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
  • 5) сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
  • 6) співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
  • 7) залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
  • 8) пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
  • 9) забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.
  • 10) організація різноманітних заходів

Фінансовою основою студентського самоврядування є:

1) кошти, визначені вченою радою Університету в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності;

2) членські внески студентів, які можуть встановлюватись Конференцією студентів Університету. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Доброю традицією стало проведення екскурсів в Конституційному Суді України в м. Київ. А також, сенат надає можливість студентам поспілкуватись із успішними правниками, роблячи регулярні зустрічі з ними.

Сенат для студента – це реальна можливість здобути досвід практичної організаторської і роботи в команді, познайомитись з великою кількістю молодих, активних і цікавих людей з цілої України. А також проявити вміння і вдосконалити навички організації різних заходів, спробувати свої можливості як керівника проектів, отримати підтримку і корисні поради. Бути почутим на університетському, місцевому, обласному і Всеукраїнському рівнях молодіжної політики, долучитись до розробки і внесення пропозицій щодо покращення студентського життя. І як результат – бути поміченим керівництвом ВНЗ, державними службовцями різних рівнів, підприємцями і бізнесменами, які з задоволенням після закінчення університету, будуть зацікавленні побачити активну, енергійну, молоду людину у своїй команді.

Сенат включає представників всіх інститутів та факультетів ПНУ ім. В.Стефаника, які безпосередньо реалізують діяльність сенату в своєму інституті та до яких можна звернутись з питань, які цікавлять студента.

Одним із основних напрямків роботи Сенату є захист прав та інтересів студентів, тому ми готові вислухати усі ваші скарги та пропозиції. Для цього у вас є можливість звернутися за номером (066)-600-96-12 або надіслати нам повідомлення senat.pnu.edu.ua@gmail.com

Посилання на наші сторінки:

https://senat.pnu.edu.ua/

https://www.facebook.com/senatpnu/

inst @senat_pnu_li

@senatpnu_official

Голова студентського сенату Юридичного інституту

Костан Юліана Ярославівна

+380950524267 kostankayul@gmail.com