Центр дослідження конституційної юстиції

Відповідно до наказу ректора університету №2 від 2 січня 2019 р. було створено центр дослідження конституційної юстиції. Цим же наказом керівником призначено Розвадовського В.І. доцента, кандидата юридичних наук ННЮІ.

Центр свою діяльність здійснює на підставі положення про центр дослідження конституційної юстиції. Робота центру проводиться планово. Так протягом поточного року науковцями на громадських засадах проводятьcя дослідження по наступних темах, а саме:

  1. Написання монографії «Про значимість доктрини П.П. Юзькова про конституційний суд». На даний час робота по цьому дослідженні підходить до завершення.
  2. Наступна монографія на тему «Конституційно-правовий статус учасників конституційного провадження: теорія та практика».

По дорученню Конституційного Суду України мною та за участю викладачі кафедри підготовлено 4 науково-експертні висновки, саме з публічної спеціалізації. Це свідчить  про те, що наші науко-експертні висновки з питань конституційного провадження мають відповідне значення для Конституційного  Суду України.

В перспективі планується співпраця з юридичною клінікою ННЮІ, щодо надання правової допомоги фізичним та юридичним особам по підготовці подання конституційної скарги до Конституційного  Суду України. На наше переконання саме цього року допомога співвітчизникам є вкрай необхідною.

Не менш важливим напрямком роботи центру є впровадження конституційної просвіти.

По ініціативі центру 10 грудня 2019 р. проведено круглий стіл на тему: «Значення декларації прав людини ООН 1948 року: стан реалізації в Україні»