Спеціальний випуск «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», присвячений проблематиці правової охорони довкілля

Завершення 2017-2018 навчального року ознаменувалося успішною реалізацією наукового проекту кафедри трудового, екологічного та аграрного права – публікацією спеціалізованого випуску наукового журналу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University».

«Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University» – це академічний періодичний журнал Прикарпатського національного університету, завданням якого є публікація нових оригінальних наукових досліджень, оглядових та проблемних статей у природничій, математичній, економічній, медичній, соціальній та гуманітарній сферах наук. Кожен випуск журналу присвячений конкретній галузі науки і відноситься до таких серій: “Серія природничих та математичних наук” та “Серія соціальних та гуманітарних наук”. Мова публікацій – англійська.

Вип. 5 (2) журналу охоплює наукові дослідження актуальних проблем правової охорони довкілля. Тематика публікацій стосується як доктринальних теоретичних проблем (розширення кордонів екологічного права; теоретико-правового обґрунтування призначення сучасної екологічної держави; розуміння еколого-правових обмежень; дослідження соціально-правової природи екологічних конфліктів тощо), так і окремих прикладних глобальних та національних питань сфери охорони довкілля (механізмів адаптації тих чи інших положень екологічного законодавства України до законодавства ЄС; правового забезпечення збереження біорізноманіття; формування екологічної мережі; адаптації до зміни клімату тощо). Авторами публікацій є представники провідних українських наукових еколого-правових шкіл Києва, Харкова, Львова, Івано-Франківська, а також іноземні дослідники з Франції, Польщі, Канади, Індонезії, Бразилії, Австралії, Китаю. Співредакторами випуску виступили доктор юрид. наук, проф. Надія Кобецька та канд. юрид. наук, доц. Світлана Романко.

З повноформатними текстами статей цього випуску можна ознайомитись за посиланням: http://journals.pu.if.ua/index.php/jpnu/issue/view/200.