Відбулася XVI Міжнародна науково-практична конференція «Корпоративне право України та країн Європейського союзу: новели законодавства»

Навчально-науковий Юридичний інститут ДВНЗ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника протягом всієї історії свого існування не залишався осторонь гострих науково-правових дискусій. Вищий навчальний заклад є постійним організатором та співорганізатором всеукраїнських і міжнародних конференцій з широкого кола актуальних правових питань для науковців, студентів та практиків.

5-6 жовтня 2018 року на базі Навчально-наукового Юридичного інституту відбулася XVI Міжнародна науково-практична конференція «Корпоративне право України та країн Європейського союзу: новели законодавства», співорганізатором якого виступив Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України та Лабораторія проблем корпоративного права як структурний підрозділ Інституту.

Метою конференції було обговорення таких актуальних питань як: новели корпоративного законодавства щодо вдосконалення регулювання правового статусу товариств з обмеженою і додатковою відповідальністю; удосконалення законодавства щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах (процедури Squeeze-out и Sell-out; питання про розкриття акціонерним товариством інформації тощо); новели корпоративного законодавства щодо корпоративного договору; публічно-правові та приватноправові аспекти захисту корпоративних прав (аналіз норм цивільного, трудового, податкового, адміністративного, кримінального законодавства); порівняльно-правовий аналіз окремих питань правового регулювання корпоративних відносин в Україні та праві європейських країн тощо.

Відкрила науковий захід «Корпоративне право України та країн Європейського союзу: новели законодавства» директор Навчально-наукового Юридичного інституту, доктор юридичних наук, професор Васильєва Валентина Антонівна, яка привітала іноземних і вітчизняних гостей Міжнародної науково-практичної конференції та акцентувала увагу на актуальності її проведення, на значні здобутки наукових працівників та сучасну науково-методичну базу. З привітальним словом виступив також Заступник директора з наукової роботи НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Галянтич Микола Костянтинович, який відзначив високий рівень проведення щорічних наукових конференцій.

У ході конференції її учасники детально обговорювали питання новел законодавства України та країн Європейського союзу. Зокрема, у своїх доповідях підняли проблеми корпоративного права доктор юридичних наук, професор Васильєва Валентина Антонівна, доктор юридичних наук, професор Галянтич Микола Костянтинович, доктор юридичних наук, доцент Зеліско Алла Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент Зозуляк Ольга Ігорівна, доктор юридичних наук, доцент Коструба Анатолій Володимирович, доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник Махінчук Віталій Миколайович, доктор юридичних наук, доцент Надьон Вікторія Валентинівна. Науковий інтерес привернули доповіді закордонних гостей, а саме доктора юридичних наук Пьотра Піньора (м. Катовіце, Польща), кандидата юридичних наук Павела Реліджинські (м. Катовіце, Польща), Атіліо Альтьєрі (Італія).

Конференція пройшла на високому науковому та методичному рівні в дусі дискусій та з великим зацікавленням до піднятих питань. За матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції було видано збірник наукових праць.