ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ ПО ОБГОВОРЕННЮ ПИТАНЬ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

8 лютого 2019 року відбувся КРУГЛИЙ СТІЛ ПО ОБГОВОРЕННЮ ПИТАНЬ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

8 лютого на базі Навчально-наукового Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики у сфері боротьби зі злочинністю разом з Західним регіональним центром НАПрНУ та Івано-Франківським обласним осередком Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» провели КРУГЛИЙ СТІЛ ПО ОБГОВОРЕННЮ ПИТАНЬ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Відкрив роботу науково-практичного заходу  завідувач кафедри кримінального права Навчально-наукового Юридичного інституту, доктор юридичних наук, професор Фріс Павло Львович, який привітав гостей круглого столу та закцентував увагу на актуальності та необхідності його проведення за спільною участю науковців та практичних працівників суду та органів кримінальної юстиції, яка обумовлена початком роботи з розроблення теоретичної моделі нової редакції Кримінального кодексу України, першим кроком на шляху підготовки якої є розробка концепції наступного Кримінального кодексу України.

У процесі проведення круглого столу предметом обговорення були питання щодо визначення назви наступного закону про кримінальну відповідальність; загальних принципів побудови наступного закону про кримінальну відповідальність; кола джерел кримінального права; кримінального правопорушення як підстави кримінальної відповідальності: його поняття та видів; суб’єкта, який підлягає кримінальній відповідальності; покарання, його видів та система покарань; інших заходів кримінально-правового характеру, їх видів та принципових відмінностей від покарання; необхідності закріплення правил кваліфікації кримінальних правопорушень та інших значимих для кримінального права юридичних фактів; принципів, загальних засад та спеціальних правил призначення покарання та інших заходів кримінально-правового характеру; загальних положень та окремих підстав звільнення від покарання та його заміни; системи і структури  наступного Кримінального кодексу України; основних принципів та правил криміналізації діянь та пеналізації кримінальних правопорушень тощо.

За результатами динамічної дискусії та плідної співпраці між науково-педагогічними та практичними працівниками вдалося виробити конструктивні пропозиції, які є принципово важливими для концепції наступного Кримінального кодексу України.