16травня 2019 р відбудуться лекції професора Гданського університету

16  травня 2019 року (10 год. 00 хв) на базі Юридичного Інституту Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника проводитимуться лекції проф.  Йоанни Кручалак-Янковської  з Гданського університету  (Гданськ, Польша). Професор прочитає лекції англійською мовою (переклад забезпечує к.ю.н. Ковалишин О.Р.)  на тему комерційного (господарського) права Європейського Союзу та Польші. Зокрема, будуть розглянуті проблемні питання гармонізації польського законодавства до права ЄС на етапі вступу Польщі до Європейського Союзу. Лекції відбуватимуться в рамках проекту «Модуль Жана Моне «Commercial Law of the European Union», 600196-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULEz, що фінансується за кошти Європейського Союзу

 

Lectures by professor from Gdansk (Poland)

On the May 16-17, 2019 (10 am 00 min.), Professor Joanna Kruchalak-Jankowska from the University of Gdańsk (Gdansk, Poland)  will hold the lectures at  the Law Institute of the Precarpathian National University named after V. Stefanyk. The professor will lecture in English (translation provided by assoc. prof. Oleksanr Kovalyshyn, PhD) on the subject of commercial (economic) law of the European Union and Poland. In particular, the issues of harmonization of Polish legislation with the EU Law at the stage of Poland’s accession to the European Union will be considered. Lectures will take place within the framework of the project “Jean Monnet Module “Commercial Law of the European Union ” 600196-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE, funded by the European Union.