До 19 березня 2020 р. приймаються твори на Конкурс правничих творів-есе для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Конкурс правничих творів-есе для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з однієї з наступних тем:  

 1. Право на гідний життєвий рівень: європейські стандарти та українська дійсність.
 2. Конституція України: співвідношення тексту та реальності.
 3. Захист прав дитини від насильства у сім’ї.
 4. Безпечне довкілля в Україні: право та реальний стан.
 5. Кримінально-правова протидія «булінгу» у навчальних закладах України.
 6. Стан та перспективи розвитку ювенальної юстиції в Україні.

Твори приймаються на e-mail: vitaliy.knysh@pnu.edu.ua до 19.03.2020 р., а результати публікуються на сайті ННЮІ 02.04.2020 р.

Правила та порядок проведення конкурсу правничих творів-есе для учнів загальноосвітніх навчальних закладів

 1. Загальні засади проведення конкурсу

1.1. Конкурс учнівських творів-есе з правознавства проводиться з ініціативи Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

1.2. Учасниками зазначеного конкурсу можуть бути учні 9-11 класів навчальних закладів загальної середньої освіти.

1.3. Метою даного заходу є виявлення, формування та подальший розвиток знань, умінь та навичок учнів у сфері пізнання та дослідження державно-правових явищ та процесів.

1.4. Учнівські твори-есе з правознавства надсилаються у електронній формі до 19.03.2020 р. на наступну адресу: vitaliy.knysh@pnu.edu.ua

1.5. Результати конкурсу публікуються на сайті Навчально-наукового Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (law.pnu.edu.ua) 02.04.2020 р.

1.6. За результатами конкурсу учні та їх наукові керівники нагороджуються дипломами, грамотами та цінними подарунками.

 

 1. Тематика та вимоги до оформлення учнівських творів-есе з правознавства

 2.1. Твори-есе з правознавства виконуються за вибором учня з однієї з наступних тем:

 1. Право на гідний життєвий рівень: європейські стандарти та українська дійсність;
 2. Конституція України: співвідношення тексту та реальності;
 3. Захист прав дитини від насильства у сім’ї;
 4. Безпечне довкілля в Україні: право та реальний стан;
 5. Кримінально-правова протидія «булінгу» у навчальних закладах України;
 6. Стан та перспективи розвитку ювенальної юстиції в Україні.

2.2. Учнівські твори-есе з правознавства за обсягом повинні містити від 8 до 15 сторінок формату А4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор – Microsoft Word 2003 (формат *.doc); поля: верхній, нижній, лівий – 20 мм, правий – 10 мм; шрифт (гарнітура) – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,0; стиль – Normal (звичайний); сторінки – з нумерацією у правому верхньому куті сторінки та без номера на титульному аркуші. При цьому не слід використовувати переносів, приміток та гіперпосилань.

2.3. Структура учнівських творів-есе з правознавства включає наступні елементи:

1) титульний аркуш (додаток 1).

2) текст учнівського твору-есе: стиль шрифту – звичайний; відступ 1-го рядка абзацу – 1,25 см; вирівнювання – по ширині. У основному тексті учнівського твору-есе мають бути вказані наступні елементи:

а) вступ (обсягом до 2-х сторінок) – включає важливість теми та дані про структуру роботи (тобто дані про кількість розділів та підрозділів твору-есе та загальну кількість сторінок);

б) основна частина, яка містить виклад проблеми та шляхів її вирішення у творі-есе з точки зору учня – включає розділи та, за наявності, підрозділи роботи;

в) висновки (до 2-х сторінок, у яких зроблено основні узагальнення щодо суті проблеми та шляхів її вирішення).

Г) список літератури – містить опис джерел, які використав учень під час виконання твору-есе.