До уваги вступників на навчання для здобуття ступеня магістра! Процедура реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ в університеті!!!

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) розпочнеться з 9.00 год. 12 травня 2020 р. та закінчується о 18.00 год. 5 червня 2020 р.

Навчально-науковий юридичний інститут

Інформація про місце проведення реєстрації та контактний телефон
Адреса (вул., № будинку) Вул. Шевченка 44а
№ поверху та аудиторія 1 поверх, 115 ауд.
Адреса електронної пошти vstup_law@pnu.edu.ua
Контактний телефон відбіркової комісії +380508462096

Умови реєстрації, терміни та перелік документів

  1. Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, які проводяться із використанням організаційно-технологічних процесів зовнішньо-незалежного оцінювання відбувається з 12 травня 2020 року до 18:00 5 червня 2020 року.
  2. Для успішної реєстрації потрібно надіслати на вказану вище електронну адресу факультету, на який бажає вступати абітурієнт, скановані копії або фотокопії. Під час реєстрації вступник повинен подати:

а) копію заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, згідно додатку 1;

б) копію документу, що посвідчує особу;

в) копії диплому та додаток до диплома відповідного ступеня вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

г) копію облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні переконання відмовились від отримання картки);

д) інформацію про необхідність створення особливих умов (копію медичного висновку форми №086-3/о із зазначенням коду умови) для проходження ЗНО та його копію;

е) копію фотокартки для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

є) довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО).

  1. У темі електронного листа обов’язково треба зазначити прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа обов’язково – прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії та видається вступнику особисто. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику поштою, якщо про таку необхідність зазначено а Анкеті.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Умови реєстрації вступників визначаються відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 05.04.2019р № 441 та Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, які затверджені наказом МОН від 11.10.2018р.

Наголошуємо, що складання додаткового вступного іспиту при перехресному вступі в університет скасовується.