Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина

Понад двадцять років на базі навчально-наукового юридичного інституту проводитися  Щорічна всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та аспірантів «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини  і громадянина».

 

Метою конференції є: налагодження наукової комунікації між молодими вченими та аспірантами в юридичній науці та обмін науковими напрацюваннями.

Завданнями конференції є залучення та інтеграція молодих учених та аспіратів до наукової діяльності, можливість спілкування з колегами, експертами, представниками різних структур у сфері права; сприяння налагодженню співпраці між молодими науковцями на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях; покращення якості наукових розробок молодих учених та аспірантів;  підготовка молоді до самостійної наукової та творчої діяльності.

Основні напрямки роботи конференції:

1) філософські, історичні та психолого-правові аспекти дослідження проблем правового статусу особи;

2) конституційний лад та права людини;

3) проблеми правового регулювання майнових, особистих немайнових та господарських відносин;

4) соціальні, трудові гарантії захисту прав та основних свобод людини і грома­дянина;

5) права людини та безпечне екологічне середовище; реформування земельних, аграрних правовідносин;

6) правові основи боротьби зі злочинністю як важливий чинник забезпечення прав та сво­бод людини і громадянина: кримінологічні та кримінально-правові аспекти;

7) процесуальні гарантії прав та законних інтересів особи у цивільному, гос­подарському, адміністративному та кримінальному судо­чинстві.

Традиційно участь у роботі конференції беруть молоді вчені-юристи, аспіранти, працівники суду, право­охоронних та правозахисних органів, недержавних організацій.

Незмінно, до початку роботи конференції видається збірник тез виступів її учасників.

щорічна науково-практична конференція «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини  і громадянина», 15 травня 2015 р.;

щорічна науково-практична конференція «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини  і громадянина», 14 травня 2016 р.;

щорічна науково-практична конференція «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини  і громадянина», 28 квітня 2017 р.;

щорічна науково-практична конференція «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини  і громадянина», 27 квітня 2018 р.;

щорічна науково-практична конференція «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини  і громадянина», 3 травня 2019 р.;

щорічна науково-практична конференція «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини  і громадянина», 30 квітня 2020 р.;