ErasmusPlus

Окремим напрямком діяльності навчально-наукового юридичного інституту є:

1)  реалізація гранту в рамках Erasmus+. На базі Юридичного інституту виконується Модуль Жана Моне „EU Commercial Law”

МОДУЛЬ Жан Моне – це коротка програма викладання (або курс) в галузі європейських студій у закладі вищої освіти. Мінімальна тривалість модулю – 40 академічних годин на один навчальний рік. Під академічними годинами розуміють години безпосереднього контакту із аудиторією, що може відбуватися у формі лекцій, семінарів, консультацій, включаючи також дистанційний формат, але не може проходити у формі індивідуального навчання. Модулі можуть зосереджуватися на одній конкретній дисципліні  в галузі європейських студій або ґрунтуватися на мультидисциплінарному підході, а отже, передбачати науково-експертний внесок кількох професорів та експертів.

Координаторами проекту виступили директор Навчально-наукового Юридичного інституту, професор Валентина Васильєва, доцент кафедри судочинства Олександр Ковалишин. Нашими партнерами у проекті є Гданський університет (Польща), Університет Карла та Франца(Австрія) та Трнавський університет (Словаччина).

«Реалізація проекту розпочалася з вересня 2018 року і триватиме впродовж 3-х років. У рамках програми заплановано викладання студентам англомовного курсу «Комерційне право ЄС»; читання лекцій партнерами із закордону, зокрема, з Австрії, Словаччини,Польщі; проведення наукових досліджень у сфері комерційного права ЄС та корпоративного права Європейського Союзу та держав-членів ЄС; обмін досвідом у сфері досліджень з комерційного права ЄС та  корпоративного права ЄС між науковцями Юридичного інституту та університетів ЄС. Варто підкреслити, що викладання англомовного курсу з комерційного права значно підвищить фаховий рівень наших студентів і сприятиме швидкій інтеграції в освітній простір європейського співтовариства”», – розповіла професор Валентина Васильєва.

Зазначимо, що Програма імені Жана Моне – це одна з освітніх програм Європейського Союзу, мета якої полягає в підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства в ЄС та поза його межами з питань європейської інтеграції, через стимулювання викладання, дослідницької діяльності з європейської інтеграції, зокрема стосунків ЄС з іншими країнами, та міжлюдського та міжкультурного діалогу.

В рамках проекту  16  травня 2019 року на базі Юридичного Інституту Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника відбулися  лекції проф.  Йоанни Кручалак-Янковської  з Гданського університету  (Гданськ, Польша). Професор прочитала лекції англійською мовою.)  на тему комерційного (господарського) права Європейського Союзу та Польші.

27-28  вересня 2019 року на базі Юридичного Інституту Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника відбулися  лекції директора Інституту корпоративного права та міжнародного комерційного права проф.  Томіслава Боріча   з Університету Карла та Франца (Грац, Австрія).  Були розглянуті проблемні питання гармонізації законодавства Австрії в сфері права товариств до права ЄС на етапі вступу Австрії до Європейського Союзу «Recent Developments in Commercial and Corporate Law in the EU and Austria».

Іншим напрямком співпраці з іноземними установами в рамках Erasmus+ є регулярний обмін досвідом  викладацьким складом за кордоном. Серед реалізованих Erasmus+ програм слід відзначити:

Erasmus+ Academic mobility  – Стажування в м. Грац (Австрія)  доц. кафедри судочинства Ковалишина О.Р. (2014-2015 рр.)

Erasmus+ PhD Research  mobility  – Стажування в м. Ясси (Румунія)  керівника юридичної клініки Гички К.І. (2016 рр.)