Спеціалізована вчена рада Д 20.051.14.

Наказом Міністерства освіти і науки України №530 від 06 червня 2022 року у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відкрито спеціалізовану вчену раду Д 20.015.14 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальностей 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» та 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Термін функціонування спеціалізованої вченої ради з 06.06.2022 р. по 06.06.2025 р.

До утворення спеціалізованої вченої ради Д 20.051.14 в Навчально-науковому юридичному інституті функціонувала спеціалізована вчена рада К 20.051.14. За період діяльності спеціалізованої вченої ради К 20.015.14 з 11.07.2016 року по 31.12.2021 року було проведено 35 засідань, на яких успішно захищено 23 кандидатські дисертації за спеціальністю 12.00.03, зокрема:

 1. Марценко Наталія Степанівна «Межі здійснення житлових прав»
 2. Албу Андрій Аркадійович «Цивільно-правове регулювання управління майном»
 3. Схаб-Бучинська Тетяна Ярославівна «Обмеження договірної свободи в цивільному праві України»
 4. Русин Олександр Юрійович «Судове представництво в цивільному судочинстві України»
 5. Гришко Уляна Петрівна «Захист прав споживачів транспортних послуг»
 6. Яновицька Анна Віталіївна «Договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом»
 7. Краєвський Ігор Володимирович «Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних зі створенням та діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю»
 8. Чмихов Юрій Анатолійович «Цивільно-правове регулювання договору про надання ріелторських послуг»
 9. Чернілевська Олена Ігорівна «Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами»
 10. Зінич Любомир Васильович «Правовий режим використання державою об’єктів промислової власності»
 11. Главач-Хомин Ірина Ігорівна «Учасники спадкових правовідносин»
 12. Соколовський Михайло Вікторович «Межі здійснення суб’єктивних корпоративних прав учасників підприємницьких товариств»
 13. Гнідан Руслан Миколайович «Договір оренди земельної ділянки»
 14. Федорич Ірина Ярославівна «Здійснення права на спадкування за цивільним законодавством України»
 15. Саветчук Віталій Миколайович «Правове регулювання злиття та приєднання юридичних осіб за правом України та Європейського Союзу»
 16. Данилюк Марина Богданівна «Корпоративні інвестиційні фонди як учасники цивільних правовідносин»
 17. Горблянський Володимир Ярославович «Захист прав споживачів за договором про надання послуг»
 18. Соколовська Юлія Василівна «Учасники підприємницьких товариств як суб’єкти цивільно-правової відповідальності у корпоративних правовідносинах»
 19. Вінтоняк Наталія Дмитрівна «Правовий режим корпоративних прав подружжя»
 20. Задорожний Олександр Вікторович «Цивільно-правове регулювання відносин приватизації державного майна»
 21. Петечел Надія Михайлівна «Правове регулювання договору медичного страхування»
 22. Костів Іван Ярославович «Договір контрактації сільськогосподарської продукції»
 23. Міськевич Любомир Романович «Оренда земельних ділянок водного фонду: цивільно-правові аспекти»

 

Детальну актуальну інформацію про діяльність ради можна отримати за посиланням