Дистанційне навчання

Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Положення про дистанційне навчання у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Детальнішу інформацію можна почерпнути на сторінці Навчально-наукового центру якості надання освітніх послуг і дистанційного навчання