Договір як універсальна форма правового регулювання

Проведення щорічної науково-практичної конференції «Договір як універсальна форма правового регулювання» було започатковано кафедрою цивільного права у 2018 році.

Робота конференції здійснюється за такими  тематичними напрямами:

  • теоретичні засади договірного регулювання;
  • особливості правового регулювання окремих договірних конструкцій;
  • договірні зобов’язання за участю споживачів;
  • концепція цивільно-правового договору в інших галузях права.

Мета заходу: зміцнення  співпраці науковців України у сфері договірного права, створення нових можливостей для обговорення ідей, поглядів, підходів до проблем правового регулювання договірних відносин як теоретичного наукового знання, так і практики реалізації, вдосконалення відповідних норм чинного законодавства, розроблення національної концепції договірного регулювання відносин.

 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція проводилася1-5 квітня 2019 року у формі Інтернет-конференції.

Детальніша інформація за посиланням.