Докторантура

У вересні 2017 року рішенням Вченої ради Університету на базі навчально-наукового юридичного інституту відкрито докторантуру за спеціальністю 081 «Право».

З 01 вересня 2017 року до 01 вересня 2019 року в докторантурі навчалася доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права Світлана Миколаївна Романко.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: «Реалізація еколого-правової політики у сфері зміни клімату» (науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Василь Васильович Костицький).

У вересні 2018 року в докторантуру вступає доцент кафедри приватного права Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Марія Мирославівна Гудима-Підвербецька.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: «Субсидіарні зобов’язання в цивільному праві» (науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Валентина Антонівна Васильєва).

З вересня 2019 року навчання в докторантурі розпочинає доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін ПВНЗ «Буковинський університет» Мирослава Мирославівна Гудима.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: «Строки в цивільному праві» (науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Валентина Антонівна Васильєва).

У вересні 2019 року в докторантуру прийнята доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права Галина Василівна Мороз.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: «Публічні та приватні інтереси в екологічному праві: проблеми співвідношення та взаємодії» (науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Надія Романівна Кобецька).

У вересні 2020 року в докторантуру зарахована заступник директора Навчально-наукового юридичного інституту, доцент кафедри судочинства Марія Володимирівна Логвінова.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: «Здійснення та захист сімейних прав за законодавством України: теоретичні та практичні аспекти» (науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Валентина Антонівна Васильєва).