Документи

Положення про навчально-науковий юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про збори трудового колективу Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про Вчену раду навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника»

Про перспективи розвитку Юридичного інституту