Загальна інформація

Стратегія інтернаціоналізації юридичного інституту   є складовою частиною стратегії розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на 2020-2025 рр. Стратегія інтернаціоналізації  забезпечує зміцнення позицій та конкурентоспроможності навчального закладу у світовому освітньому та науковому просторі за рахунок постійного підвищення якості надання освітніх послуг за світовими критеріями, що передбачає комплекс заходів спрямованих на покращення міжнародного іміджу університету, розвиток наукових та освітніх програм.

Міжнародне співробітництво Навчально-наукового юридичного інституту координується  доц. О.Р.Ковалишином.

Основними напрямками міжнародної діяльності НН Юридичного інституту є такі:

  • Розвиток та поглиблення співпраці  із закордонними навчальними закладами в науковій, освітянській та культурній сферах на основі двосторонніх та багатосторонніх угод.
  • Налагодження тапоглиблення співпраці з міжнародними фондами, програмами, стипендіями (Еразмус Мундус, Еразмус +, Темпус та іншими).
  • Інформування та консультування щодо програм академічної мобільності науковців, представників професорсько-викладацького та студентів.
  • Організація презентацій грантових, стипендіальних та інших програм та заходів, які спрямовані на розширення академічної мобільності студентів Університету.
  • Адміністрування та ведення координації програм подвійних дипломів.
  • Запрошення науковців та викладачів з інших країн для читання лекцій та проведення спільних досліджень.
  • Здійснення службового листування з іноземними ВНЗ та організаціями.

Міжнародна діяльність НН Юридичного інституту відбувається в тісній координації з Відділом міжнародного співробітництва Університету