Наукові дослідження

Важливою ланкою наукової роботи Інституту є підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру, яка здійснюється в університеті за правознавчим фахом з 1997 року. На сьогоднішній день на 5 спеціальностях на всіх кафедрах інституту навчається 35 аспірантів.

За останні роки в Інституті сформувався науковий осередок з дослідження проблем історії держави і права, зобов’язального та корпоративного права, питань екологічного, земельного та аграрного права, проблемно-правових питань боротьби з організованою злочинністю, криміналістики, реалізації конституційних засад кримінального судочинства в Україні.

Наукові дослідження в Юридичному інституті відбувається за сімома фундаментальними темами, які виконуються у межах робочого часу і пройшли державну реєстрацію, а саме:

  • «Правові проблеми здійснення майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки» (керівник В.А. Васильєва, №0110U001557);
  • «Політика Української держави у сфері боротьби зі злочинністю» (керівник П.Л. Фріс, №0110U001541);
  • «Вдосконалення правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах адаптації до законодавства ЄС» (керівник Н.Р. Кобецька, №0110U003028);
  • «Шляхи удосконалення способів захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб в умовах проведення судової реформи в Україні» (керівник М.К. Галянтич, №0110U006559);
  • «Становлення і розвиток правової системи України» (керівник Л.Т. Присташ, 0110U006636);
  • «Сучасні правотворчі процеси на шляху демократизації українського суспільства» (М.І. Ославський, № 0111U002648);
  • «Правове регулювання реалізації права на працю в Україні» » (Н.В. Кохан, №№0111U007988).