Наукові дослідження

Важливою ланкою наукової роботи Інституту є підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру, яка здійснюється в університеті за правознавчим фахом з 1997 року. На сьогоднішній день на 5 спеціальностях на всіх кафедрах інституту навчається 35 аспірантів.

У навчально-науковому юридичному інституті сформувався науковий осередок з дослідження проблем історії держави і права, конституційного, адміністративного, міжнародного права, цивільного та корпоративного права, екологічного, земельного та аграрного права, проблемно-правових питань боротьби зі злочинністю, криміналістики, реалізації конституційних засад судочинства в Україні.

 

Наукові дослідження в навчально-науковому юридичному інституті відбувається за сімома фундаментальними темами, які виконуються у межах робочого часу і пройшли державну реєстрацію, а саме:

– «Правові проблеми здійснення майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки» (керівник В.А. Васильєва, №0110U001557);

– «Політика Української держави у сфері боротьби зі злочинністю: теоретичні та прикладні проблеми» (керівник П.Л. Фріс, №0110U001541);

– «Вдосконалення правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах адаптації до законодавства ЄС» (керівник Н.Р. Кобецька, №0110U003028);

– «Шляхи удосконалення способів захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб в умовах проведення судової реформи в Україні» (керівник М.К. Галянтич, №0110U006559);

– «Становлення і розвиток правової системи України» (керівник Л.Т. Присташ, 0110U006636);

– «Правові проблеми державотворчих процесів в Україні» (В.І. Розвадовський, № 0111U002648);

– «Правове регулювання реалізації права на працю в Україні» (Н.В. Кохан, №№0111U007988).

 

На базі інституту діють Лабораторія з вивчення проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва імені Ф.Г.Бурчака Національної академії правових наук України та Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики у сфері боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені В.В. Сташиса Національної академії правових наук України, а також Центр дослідження конституційної юстиції, створений спільно з Конституційним Судом України.

Основні напрямки діяльності за участі Юридичного інституту і зазначених лабораторій Національної академії правових наук України:

1) проведення спільних науково-практичних заходів;

2) захисти дисертацій, стажування, підвищення кваліфікації представників

юридичного інституту у підрозділах Національної академії правових наук України;

3) спільна видавнича діяльність (колективні монографії, підручники, наукові статті).

 

У межах роботи за зазначеною тематикою аспіранти і співробітники юридичного інституту захищають щорічно 8-11 кандидатських та докторських дисертацій.

Здійснюється набір в аспірантуру і  докторантуру за спеціальністю 081 «Право». Станом на грудень 2018 р. в аспірантурі і  докторантурі навчається понад 40 осіб.

У 2019 р. продовжила роботу спеціалізована вчена ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.03. Протягом часу її роботи відбулося 15 захистів, що є дуже добрим показником і свідчить про затребуваність та високий рівень її організаційної роботи.

 

У навчально-науковому юридичному видається фахового видання – збірник наукових статей «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України», який включено до науково метричної бази даних Index Сopernicus, а також міжнародний журнал «Право і суспільство».

Важливим елементом наукової діяльності є студентська наукова робота.

На кожній із кафедр створені і постійно діють студентські наукові гуртки. Зокрема, на кафедрі теорії та історії держави і права гурток «Проблеми державотворення і правотворення в Україні»; на кафедрі цивільного працює «Цивілістичний клуб» за двома напрямами – «Приватне право» та  «Корпоративне право»; на кафедрі кримінального права діє гурток «Актуальні проблеми кримінально-правового регулювання», робота якого здійснюється за двома напрямками: «Теоретичні та практичні питання кримінального права» та «Актуальні проблеми кримінології та юридичної психології»; на кафедрі трудового, екологічного та аграрного права діють два гуртки – «Сучасні тенденції розвитку екологічного, аграрного та земельного законодавства України» і «Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення»; на кафедрі конституційного, міжнародного та адміністративного права працює  гурток «Актуальні питання адміністративного та фінансового права»; на кафедрі судочинства діє гурток з доктринальних проблем процесуальної науки.

 

Загальна кількість студентів, залучених до роботи гуртків, написання наукових робіт у 2018 р. скла майже 100 осіб.

11-12 квітня 2018 р. на базі Донецького юридичного інституту МВС України (м. Кривий Ріг) відбулася Всеукраїнська студентська олімпіади з кримінального права. Наша студентка Віта Бойчук виборола І місце серед понад шістдесяти учасників.

11-13 квітня 2018 р. Запорізький національний університет приймав Всеукраїнської студентську олімпіаду з правознавства. Команда  студентів юридичного інститут у складі Галини Мельничук, Уляни Джуглі, Вікторії Сікори здобули ІІ командне місце серед понад сорока ВНЗ України, а Галина Мельничук виборола ІІІ місце в індивідуальному заліку серед понад ста десяти учасників.

Також ми маємо хороші успіхи на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт Міністерства освіти і науки. Так, студент Юридичного інституту Віталій Бабак під керівництвом З. В. Яремак здобув ІІІ місце на конкурсі з «Адміністративного права і процесу» (м. Запоріжжя). Вікторія Сікора під керівництвом І.Р.Пташник здобула третє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з міжнародного права (м. Одеса).

Наталія Киселиця стала переможцем стипендійної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука (керівник Н.Р. Кобецька).

Наші студенти зуміли відзначитися і на правових змаганнях за кордоном:

1) з 17 по 21 липня 2017 р. у Палаці Націй у Женеві відбулися IХ міжнародні судові дебати з прав людини імені Нельсона Мандели. До участі у міжнародних змаганнях допущені 25 найкращих команд світу, включно з навчально-науковим юридичним  інститутом Прикарпатського національного університету імені Стефаника. Наша команда студентів  пройшла до півфіналу змагань, де поступилася Єльському університету;

2) у 2018 р. наша студентська команда успішно виступила на 11 Міжнародних судових змаганнях з міжнародного інвестиційного арбітражу (м. Франкурт-на-Майні).