Наукові конференції

Юридичний інститут став місцем проведення щорічних Всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій: „Становлення і розвиток корпоративного права в Україні”(2003 рік), „Забезпечення екологічної безпеки – обов’язок Української держави” (2004 рік),„Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства: сучасний стан та перспективи” (2005 рік). У 2005-2006 рр. проведено ряд семінарів з проблем корпоративного права. У 2007 році проведено науково-практичну конференцію „Верховенство права у правозастосовчій діяльності”.

Крім того, щорічно в Юридичному інституті у квітні проводиться регіональна конференція молодих вчених та аспірантів „Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні”, також щорічно проводиться і студентська наукова конференція “Законодавство України: погляд молодих правників”. У 2009-2018 рр. не втрачено позитивну динаміку у вказаному напрямку. 19-20 лютого 2010 р. проведено міжнародну науково-практичну конференцію “Правова політика Української держави”, 25-26 лютого 2011 р. проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Політика у сфері боротьби зі злочиністю: актуальні проблеми сьогодення”,27-28 квітня 2012 р. проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та аспірантів “Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина”, 27 квітня 2012 року проведено Всеукраїнську наукову студентську конференцію, присвячену 20-річчю Юридичного інституту “Законодавство України – погляд молодих правників”,21-22 вересня 2012 р. проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Вдосконалення правового регулювання корпоративних правовідносин”, 26 квітня 2013 р. проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та аспірантів “Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина”, 26-27 квітня 2013 року проведено Всеукраїнську наукову студентську конференцію “Законодавство України – погляд молодих правників”, 27-28 вересня 2013 року проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Корпоративні правочини”.

У 2014 році на базі інституту проводились наступні заходи:

 1. Щорічна науково-практична Інтернет-конференція з питань політики у сфері боротьби зі злочинністю, 31 березня-5 квітня 2014 року;
 2. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Правознавство», 14-17 квітня 2014 року;
 3. Щорічна наукова конференція «Законодавство України: погляд молодих правників», 15-16 травня 2014 року;
 4. Щорічна науково-практична конференція «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина», 16 травня 2014 року;
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика»», 26-27 вересня 2014 року;
 6. ІІІ Всеукраїнський конкурс наукових робіт з корпоративного права «Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин», 13-14 грудня 2014р.

Також було проведено позапланово регіональну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів» (7-8 листопада 2014р.) і семінар для суддів та працівників апарату суду Івано-Франківської області «Медіація, як альтернативний спосіб вирішення спорів» (26-27 вересня 2014р.).

Крім того 17-21 березня 2014р. було проведено традиційну звітну наукову конференцію.

У наукових заходах Юридичного інституту брали участь представники чималої кількості навчальних закладів та установ правового профілю, зокрема:

 • Національна Академія правових наук України;
 • Науково-дослідний інститут приватного права i підприємництва НАПрН України;
 • Інститут вивчення проблем злочинності АПрН України;
 • Київський університет права НАН;
 • Інститут держави i права iм. В.М. Корецького НАН України;
 • Національна юридична академія України iменi Ярослава;
 • Київський національний університету імені Тараса Шевченка;
 • Одеська національна юридична академія;
 • Міжнародний Гуманітарний Університет;
 • Київський національний університет внутрішніх справ;
 • Одеський державний університет внутрiшнiх справ;
 • Європейська академію прав людини;
 • Національний університет державної податкової служби;
 • Національний університет бiоресурсiв i природокористування України;
 • Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова;
 • Національний університет «Острозька академія»;
 • Київський національний лінгвістичний університет;
 • Львівський національний університету імені Івана Франка;
 • Львівський державний університет внутрiшнiх справ;
 • Опольський університет (м. Опольє, Польща);
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Академія митної служби України;
 • Чернівецький національний університету імені Юрія Федьковича;
 • Волинський державний університет імені Лесі Українки;
 • Тернопільський національний економічний університет;
 • Хмельницький університет управління та права;
 • Університет економіки та права “КРОК”;
 • Дніпропетровський національний гірничий університет;
 • Луганський державний університет внутрiшнiх справ iменi Е.О. Дiдоренка;
 • Львівська комерційна академія;
 • Ужгородський національний університет;
 • Харківський національний університет внутрiшнiх справ;
 • Донецький юридичний iнституту ЛДУВС;
 • Черкаський національний університет iменi Богдана Хмельницького;
 • Одеський національний морський університет;
 • Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • Кременчуцький державний унiверситет iменi Михайла Остроградського;
 • Донецький юридичний iнститут Луганського державного унiверситету внутрiшнiх справ;
 • Київський нацiональний унiверситет будiвництва i архітектури;
 • Львiвський нацiональний унiверситет ветеринарної медицини та бiотехнологiї iменi С. З. Гжицького;
 • Івано-Франківський інститут права, економіки, будівництва;
 • Івано-Франківський університет права імені Короля Данила;
 • Секретаріат Президента України;
 • Секретаріат Кабінету міністрів України;
 • Апеляційний суд Івано-Франківської області;
 • Господарський суд Iвано-Франкiвської областi;
 • Апеляційний суд Чернівецької області;
 • Київський окружний адмiнiстративний суд;
 • Iвано-Франкiвський мiський суд;
 • Управління Служи безпеки України в Iвано-Франкiвськiй област
 • Прокуратура Тернопільської області;
 • Управління Міністерства внутрішніх справ України в Хмельницькій області;
 • Асоціація адвокатів Чернівецької області.
 • Український фінансово-промисловий концерн;
 • Одеська обласна рада;
 • Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївськiй областi;
 • Юридична фірма «БАКТ Lех».

Професорсько-викладацький склад інституту бере активну участь у різних наукових конференціях з правових проблем в Україні та за її межами. У 2003-2011 роках на різноманітних конференціях за кордоном побували 14 викладачів інституту, зокрема в Республіках Польща та Бєларусь, Російській Федерації, Угорщині, Австрії та Німеччині.

Вагомим здобутком у науковій діяльності Юридичного інституту є видання власного збірника наукових статей “Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України”, який визнаний ВАК як фахове видання. У 2000 році збірник пройшов перереєстрацію. За роки існування збірника вийшли з друку 29 його випусків, опубліковано понад 900 наукових статей викладачів та 190 – аспірантів Юридичного інституту.