Наукові конференції

На базі навчально-наукового юридичного інституту щорічно відбувається, як правило, не менше десяти науково-практичних заходів.

З 2017 року кафедрою трудового, екологічного та аграрного права започатковано проведення спеціалізованих всеукраїнських науково-практичних конференцій, присвячених аналізу проблемних питань вдосконалення правового регулювання екологічних, земельних, аграрних та природоресурсних відносин. 8-10 вересня 2017 року проведена Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника “Проблематика реалізації норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України”, 20-22 вересня 2019 року проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації» У 2018 р. відбулось сім науково-практичних конференцій, конкурсів міжнародного і всеукраїнського рівнів. Серед них (подано у хронологічному порядку):

1) Всеукраїнська науково-практична конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання», 16 березня 2018 р.;

2) Міжнародна науково-практична конференція «Становлення та перспективи розвитку державної системи захисту критичної інфраструктури в Україні. Кримінологічна оцінка ризиків і загроз» у межах наукового напрямку «Політики у сфері боротьби зі злочинністю», 26-28 квітня 2018 р.;

3) щорічна науково-практична конференція «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини  і громадянина», 27 квітня 2018 р.;

4) щорічна наукова конференція «Законодавство України: погляд молодих правників», 27-28 квітня 2018 р.;

5) XVІ міжнародна науково-практична конференція «Корпоративне право України та країн Європейського союзу: новели законодавства», 5-6 жовтня 2018 р.;

6) VІІ Всеукраїнський конкурс наукових робіт з корпоративного права «Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин», 23 листопада 2018 р.;

7) міжнародний Круглий стіл на тему: «Роль загальної декларації прав людини Організації Об’єднаних Націй 1948 року в формуванні фундаментальних основ правової системи України: історія і сучасність», який організувала кафедра конституційного, міжнародного та адміністративного права, 10 грудня 2018 р.

 

Особливої уваги заслуговують дві традиційні потужні конференції, які присвячені проблемам корпоративного права, політки у сфері боротьби зі злочинністю та є візитівкою юридичного інституту.

 

Також на базі навчально-наукового юридичного інститут було проведено ще декілька науково-практичних заходів регіонального рівня. Серед них круглі столи «Корпоративне право: доктрина та практика застосування» (16 січня 2018 р.), «Застосування чинних норм цивільно-процесуального права у роботі органу опіки та піклування м. Івано-Франківська» (19 березня 2018 р.), «Актуальні проблеми забезпечення конституційних прав людини та громадянина в Україні: теорія та практика» (26 червня 2018 р.).

 

У наукових заходах Юридичного інституту брали участь представники чималої кількості навчальних закладів та установ правового профілю, зокрема:

 • Національна Академія правових наук України;
 • Науково-дослідний інститут приватного права i підприємництва НАПрН України;
 • Інститут вивчення проблем злочинності АПрН України;
 • Київський університет права НАН;
 • Інститут держави i права iм. В.М. Корецького НАН України;
 • Національна юридична академія України iменi Ярослава;
 • Київський національний університету імені Тараса Шевченка;
 • Одеська національна юридична академія;
 • Міжнародний Гуманітарний Університет;
 • Київський національний університет внутрішніх справ;
 • Одеський державний університет внутрiшнiх справ;
 • Європейська академію прав людини;
 • Національний університет державної податкової служби;
 • Національний університет бiоресурсiв i природокористування України;
 • Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова;
 • Національний університет «Острозька академія»;
 • Київський національний лінгвістичний університет;
 • Львівський національний університету імені Івана Франка;
 • Львівський державний університет внутрiшнiх справ;
 • Опольський університет (м. Опольє, Польща);
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Академія митної служби України;
 • Чернівецький національний університету імені Юрія Федьковича;
 • Волинський державний університет імені Лесі Українки;
 • Тернопільський національний економічний університет;
 • Хмельницький університет управління та права;
 • Університет економіки та права “КРОК”;
 • Дніпропетровський національний гірничий університет;
 • Луганський державний університет внутрiшнiх справ iменi Е.О. Дiдоренка;
 • Львівська комерційна академія;
 • Ужгородський національний університет;
 • Харківський національний університет внутрiшнiх справ;
 • Донецький юридичний iнституту ЛДУВС;
 • Черкаський національний університет iменi Богдана Хмельницького;
 • Одеський національний морський університет;
 • Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • Кременчуцький державний унiверситет iменi Михайла Остроградського;
 • Донецький юридичний iнститут Луганського державного унiверситету внутрiшнiх справ;
 • Київський нацiональний унiверситет будiвництва i архітектури;
 • Львiвський нацiональний унiверситет ветеринарної медицини та бiотехнологiї iменi С. З. Гжицького;
 • Івано-Франківський інститут права, економіки, будівництва;
 • Івано-Франківський університет права імені Короля Данила;
 • Секретаріат Президента України;
 • Секретаріат Кабінету міністрів України;
 • Апеляційний суд Івано-Франківської області;
 • Господарський суд Iвано-Франкiвської областi;
 • Апеляційний суд Чернівецької області;
 • Київський окружний адмiнiстративний суд;
 • Iвано-Франкiвський мiський суд;
 • Управління Служи безпеки України в Iвано-Франкiвськiй област
 • Прокуратура Тернопільської області;
 • Управління Міністерства внутрішніх справ України в Хмельницькій області;
 • Асоціація адвокатів Чернівецької області.
 • Український фінансово-промисловий концерн;
 • Одеська обласна рада;
 • Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївськiй областi;
 • Юридична фірма «БАКТ Lех».

Професорсько-викладацький склад інституту бере активну участь у різних наукових конференціях з правових проблем в Україні та за її межами. На різноманітних конференціях за кордоном побували 25 викладачів інституту, зокрема в Республіках Польща та Бєларусь, Російській Федерації, Угорщині, Австрії та Німеччині.

Вагомим здобутком у науковій діяльності Юридичного інституту є видання власного збірника наукових статей “Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України”, який визнаний ВАК як фахове видання. У 2000 році збірник пройшов перереєстрацію. За роки існування збірника вийшли з друку 49 його випусків, опубліковано понад 1100 наукових статей викладачів та 400 – аспірантів Юридичного інституту.

Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина

Законодавство України: погляд молодих правників

Політика у сфері боротьби зі злочинністю

Корпоративне право України та європейських країн

 

Договір як універсальна форма правового регулювання

 

Вдосконалення правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин