Наукові школи

Творчою працею викладачів інституту, зокрема професорів Луця В.В., Фріса П.Л., Васильєвої В.А., доцентів Кобецької Н.Р., Вівчаренка О.А., Присташ Л.Т., Логвінової М.В., Загурського О.Б., Багай Н.О., підготовлено та видано цілий ряд підручників, монографій, навчальних посібників, збірників завдань, курсів лекцій тощо.

Так, Васильєва В.А. за останні роки випустила у світ понад 60 друкованих праць, зокрема 1 підручник, 2 монографії, 11 навчальних та навчально-методичних посібників тощо. Загальний творчий доробок проф. Фріса П.Л. складає понад 130 наукових праць. Він виступає автором 2 підручників з кримінального права, монографії тощо. Важливою складовою забезпечення змісту підготовки фахівців-юристів є підготовка підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій.