Нормативне регулювання навчального процесу

Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

СТОРІНКА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ УНІВЕРСИТЕТУ

Положення про самостійну роботу

Критерії оцінювання знань і умінь студентів в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Робоча програма виробничої практики ( ОР магістр)

Методичні  вказівки для написання дипломних робіт

Методичні вказівки для написання курсових робіт

Робоча програма виробничої практики (ОР бакалавр, 4 курс)

Робоча програма виробничої практики (Бакалавр 3 курс)