Нормативні та локальні акти

Розпорядження ректора № 30-р від 8 лютого 2021 . Про внесення змін до розпорядження ректора № 27-р від 27 січня 2021 р.

Розпорядження ректора №27-р від 27 січня 2021 р. Про початок освітнього процесу у другому семестрі 2020-2021 н. р.

Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

СТОРІНКА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ УНІВЕРСИТЕТУ

Положення про самостійну роботу

Критерії оцінювання знань і умінь студентів в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Робоча програма виробничої практики ( ОР магістр)

Методичні  вказівки для написання дипломних робіт

Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Методичні вказівки для написання курсових робіт

Робоча програма виробничої практики (ОР бакалавр, 4 курс)

Робоча програма виробничої практики (Бакалавр 3 курс)