Опитування

В Університеті діє соціологічний моніторинг «Викладач очима студента». З його допомогою створюється можливість оцінки студентами якості роботи професорсько-викладацького складу та шляхів її підвищення. Опитування проводиться після завершення вивчення відповідної навчальної дисципліни. Опитування здійснюється за допомогою інформаційно-комп’ютерних технологій на базі серівісу poll.pu.if.ua