Організація навчального процесу

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ЮРИДИЧНОМУ ІНСТИТУТІ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Графік навчального процесу на 2019-2020 н.р. денна форма навчання

Графік навчального процесу на 2019-2020 н.р. заочна форма навчання

Про розподіл студентів 1-го курсу ОС бакалавр денної форми навчання на підгрупи з вивчення іноземної мови 2019-2020 н.р.

Про розподіл студентів 2-го курсу ОР бакалавр денної форми навчання на підгрупи з вивчення іноземної мови 2019-2020 н.р.

Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору студента та списків студентів 4 курсу (бакалавр) заочної форми навчання, які їх вивчатимуть у сьомому семестрі  2019-2020 н.р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ про організацію і проведення виробничої практики за спеціалізацією студентів 2-го курсу денної форми навчання ОС «магістр» у 2019-2020 навчальному році

РОЗПОРЯДЖЕННЯ про організацію і проведення виробничої практики за спеціалізацією студентів 2-го курсу заочної форми навчання ОС «магістр» у 2019-2020 навчальному році

Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору студента 1 курсу (ОС – магістр)

Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору студента 4 курсу (бакалавр)

Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору студента  3 курсу (бакалавр)

Про зміну керівників дипломних 2019

Про затвердження тем дипломних робіт студентів магістратури та їх керівників і консультантів у 2018-2019 навчальному році

Програмові вимоги до державного екзамену з дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина»

Програм. вимогиДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Програма Державного фахового екзамену з Цивільного права України

ПРОГРАМА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ОСОБЛИВА ЧАСТИНА»

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»