Організація навчального процесу

Освітньо-професійна програма «Право» першого (бакалаврського) рівня

Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право» першого (бакалаврського) рівня

Освітньо-професійна програма «Право» другого (магістерського) рівня

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ЮРИДИЧНОМУ ІНСТИТУТІ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Розп.про практику 1 маг дфн

Розп.про практику 1 маг зфн

Розп.про практику 4 дфн 18-19 н.р.

Розп.про практику 4 зфн 18-19н.р.

графік навчального процесу 2018-2019

Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору студента 1 курсу (ОС – магістр)

Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору студента 4 курсу (бакалавр)

Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору студента  3 курсу (бакалавр)

Про затвердження тем дипломних робіт студентів магістратури та їх керівників і консультантів у 2018-2019 навчальному році

Про затвердження тем курсових, наукових робіт студентів та їх керівників на 2018-2019 навчальний рік

Програмові вимоги до державного екзамену з дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина»

Програм. вимогиДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Програма Державного фахового екзамену з Цивільного права України

ПРОГРАМА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ОСОБЛИВА ЧАСТИНА»

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»