Організація навчального процесу

Освітньо-професійна програма «Право» першого (бакалаврського) рівня

Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право» першого (бакалаврського) рівня

Освітньо-професійна програма «Право» другого (магістерського) рівня

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ЮРИДИЧНОМУ ІНСТИТУТІ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Розп.про практику 1 маг дфн

Розп.про практику 1 маг зфн

Розп.про практику 4 дфн 18-19 н.р.

Розп.про практику 4 зфн 18-19н.р.

графік навчального процесу 2018-2019

Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору студента 1 курсу (ОС – магістр)

Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору студента 4 курсу (бакалавр)

Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору студента  3 курсу (бакалавр)

Про затвердження тем дипломних робіт студентів магістратури та їх керівників і консультантів у 2018-2019 навчальному році

Про затвердження тем курсових, наукових робіт студентів та їх керівників на 2018-2019 навчальний рік