Організація навчального процесу

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ЮРИДИЧНОМУ ІНСТИТУТІ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Графік навчального процесу на 2019-2020 н.р. денна форма навчання

Графік навчального процесу на 2019-2020 н.р. заочна форма навчання

Зміни до графіку навчального процесу на 2019-2020 н.р. заочна форма навчання

Про розподіл студентів 1-го курсу ОС бакалавр денної форми навчання на підгрупи з вивчення іноземної мови 2019-2020 н.р.

Про розподіл студентів 2-го курсу ОР бакалавр денної форми навчання на підгрупи з вивчення іноземної мови 2019-2020 н.р.

Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору студента та списків студентів 4 курсу (бакалавр) заочної форми навчання, які їх вивчатимуть у сьомому семестрі  2019-2020 н.р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ про організацію і проведення виробничої практики за спеціалізацією студентів 2-го курсу денної форми навчання ОС «магістр» у 2019-2020 навчальному році

РОЗПОРЯДЖЕННЯ про організацію і проведення виробничої практики за спеціалізацією студентів 2-го курсу заочної форми навчання ОС «магістр» у 2019-2020 навчальному році

РОЗПОРЯДЖЕННЯ про організацію і проведення виробничої практики студентів 4-го курсу денної форми навчання ОС «бакалавр» у 2019-2020 навчальному році

Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору студента 1 курсу (ОС – магістр)

Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору студента 4 курсу (бакалавр)

Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору студента  3 курсу (бакалавр)

Про зміну керівників дипломних 2019

Про затвердження тем дипломних робіт студентів магістратури та їх керівників і консультантів у 2018-2019 навчальному році

Програмові вимоги до державного екзамену з дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина»

Програм. вимогиДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Програма Державного фахового екзамену з Цивільного права України

ПРОГРАМА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ОСОБЛИВА ЧАСТИНА»

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Програмові вимоги для проведення державної атестації, магістр, спеціалізація «Корпоративне право» 2019

 Програмові вимоги для проведення державної атестації, магістр, спеціалізація «Приватне право» 2019

 Програмові вимоги для проведення державної атестації, магістр, спеціалізація «Екологічне та природоресурсне право» 2019

 Програмові вимоги для проведення державної атестації, магістр, спеціалізація «Кримінально-правове забезпечення охорони суспільних відносин» 2019

 Програмові вимоги для проведення державної атестації, магістр, спеціалізація «Публічна служба» 2019