Положення про НМР

Положення про Науково-методичну раду Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» (2008 р.)

Положення  про Науково-методичну раду Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2019 р.)