Прикарпатський центр законодавчих ініціатив

Загальна інформація

Прикарпатський центр законодавчих ініціатив ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» є структурним підрозділом університету, діяльність якого пов’язана із системним аналізом законодавства України, підготовки законопроектів щодо внесення змін до нормативно-правових актів, проведення експертиз нормативних актів, підготовка юридичних висновків.

Основні послуги

  1. організовує спільні наукові дослідження з проблем права;
  2. розробляє пропозиції до чинних нормативно-правових актів та тих, проекти яких розробляються, а також до методичних рекомендацій у цій сфері;
  3. надає науково-правові висновки на запити народних депутатів України, депутатів місцевих рад Івано-Франківської області;
  4. бере участь в організації та проведенні спільних науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів» тощо;
  5. здійснює інформаційно-аналітичний аналіз національного і закордонного законодавства, діяльності правоохоронних та судових органів, а також здобутків вітчизняних і зарубіжних досліджень;
  6. проводить майстер-класи та стажування фахівців різних галузей права в рамках Центру;
  7. сприяє залученню ресурсів для розвитку наукових досліджень, підготовки і перепідготовки наукових кадрів у сфері правових наук, включаючи міжнародні програми і проекти, гранти;
  8. організовує випуск регулярного спеціалізованого науково-інформаційного видання Центру за результатами його роботи;
  9. створює єдину відкриту електронну систему інформаційних навчально-методичних і наукових матеріалів, присвячених розробкам у сфері правничих наук;
  10. проводить спільні фундаментальні і прикладні науково-дослідні роботи.

Координатор

Петечел Олексій Юрійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Тел. 0342 59-61-34

Угода про партнерство та співробітництво з Народним депутатом України В’ятровичем Володимиром Мхайловичем

Співпраця з Народним депутатом України Дерев’янком Юрієм Богдановичем

Прикарпатський центр законодавчих ініціатив у Facebook