Коротка історична довідка

Підготовку юристів в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника розпочато з 1992 року. Наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2002 року No 365 шляхом реорганізації створено Юридичний інститут у складі юридичного факультету та юридичного коледжу.

У липні 2000 року рішенням Державної акредитаційної комісії України юридичний факультет університету акредитовано за ІІІ освітньо-кваліфікаційним рівнем, а в червні 2003 року – за IV рівнем. Одночасно відкрито магістратуру з ліцензованим обсягом 25 осіб денної і 25 осіб заочної форм навчання. В 2013 році збільшено ліцензійний обсяг підготовки ОКР Магістр до 50 осіб денної і 25 осіб заочної форми навчання.

В 2019 навчальному році навчально-науковий юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» розпочинає підготовку студентів нової освітньої програми «МІЖНАРОДНЕ І ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО» за освітнім ступенем «бакалавр» у межах спеціальності 081 «Право» у кількості 60 осіб.

У рамках вказаної освітньої програми частина фахових навчальних дисциплін виклада­тимуться англійською мовою.

При вступі на навчання абітурієнти подають наступні сертифікати ЗНО:

Освітня програма «Право»

  1. Українська мова та література
  2. Історія України
  3. На вибір: іноземна мова або математика

Освітня програма «Міжнародне та європейське право»

  1. Українська мова та література
  2. Історія України
  3. На вибір: іноземна мова або географія

Диплом бакалавра права випускника Навчально-наукового юридичного інституту дозволяє працевлаштування у всіх сферах юриспруденції і дає можливість продовження навчання на освітньому ступені магістр за наступними програмами магістратури:

орпоративне право;

-приватне право;

кологічне та природоресурне право;

римінально-правове забезпечення охорони суспільних відносин;

-публічна служба.