Коротка історична довідка

Підготовку юристів в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника розпочато з 1992 року. Наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2002 року No 365 шляхом реорганізації створено Юридичний інститут у складі юридичного факультету та юридичного коледжу.

У липні 2000 року рішенням Державної акредитаційної комісії України юридичний факультет університету акредитовано за ІІІ освітньо-кваліфікаційним рівнем, а в червні 2003 року – за IV рівнем. Одночасно відкрито магістратуру з ліцензованим обсягом 25 осіб денної і 25 осіб заочної форм навчання. В 2013 році збільшено ліцензійний обсяг підготовки ОКР Магістр до 50 осіб денної і 25 осіб заочної форми навчання.

Спеціальність – “Правознавство”

Фах за дипломом – “Юрист”

Рік заснування – 1992

Рівень акредитації – четвертий

Ліцензований обсяг прийому – 500 осіб

в т.ч. – ОКР бакалавр – 300 осіб;
– ОКР магістр – 200 осіб.