Підсумкова атестація

Розпорядження про затвердження складів груп для проведення атестації випускників освітнього рівня «бакалавр» у 2020-2021 навчальному році

Наказ про персональний склад екзаменаційних комісій у 2021 році

Графіки роботи екзаменаційних комісій у 2021 році

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ для підготовки до атестації здобувачів вищої освіти – випускників за освітнім рівнем бакалавр денної та заочної форм навчання ОП «Право» галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»

Розпорядження про затвердження складу групи для проведення атестації випускників освітнього ступеня «магістр» у 2020-2021 навчальному році

Графік роботи Екзаменаційної комісії № 1 у 2021 році

Графік роботи Екзаменаційної комісії № 1   ЗФН   магістр

Графік роботи Екзаменаційної комісії № 2   ЗФН   магістр

Графік роботи Екзаменаційної комісії № 1   ДФН   магістр

Графік роботи Екзаменаційної комісії № 2   ДФН   магістр

 

Розпорядження про затвердження складів груп для проведення атестації випускників освітнього ступеня «магістр» у 2020-2021 навчальному році

Наказ про персональний склад екзаменаційних комісій у 2020 році

 

Графіки роботи екзаменаційних комісій у 2020 році

 

Розпорядження про затвердження складів груп для проведення державної атестації випускників 4-го курсу ОР “Бакалавр” в 2019-2020 навчальному році