Розклади

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

РОЗКЛАД ліквідації академзаборгованості (талон № 2) для студентів 4 курсу денної форми навчання ОС  «Бакалавр» в дистанційному режимі

РОЗКЛАД ліквідації академзаборгованості (талон № 2) для студентів денної форми навчання спеціальності «Право» 27-29 січня 2020 року

РОЗКЛАД ліквідації академзаборгованості (талон № 3) для студентів денної форми навчання спеціальності «Право» 30-31 січня 2020 року

 

Графік індивідуальної роботи зі студентами кафедри теорії та історії держави і права

Графік індивідуальної роботи зі студентами кафедри цивільного права

Графік індивідуальної роботи зі студентами кафедри кримінального права

Графік індивідуальної роботи зі студентами кафедри судочинства

Графік індивідуальної роботи зі студентами кафедри трудового, екологічного та аграрного права (ОР бакалавр)

Графік індивідуальної роботи зі студентами кафедри трудового, екологічного та аграрного права (ОР магістр)

Графік індивідуальної роботи зі студентами кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права