Склад Вченої ради

Члени Вченої ради, що входять до її складу за посадою:

 

 1. Васильєва В.А. – голова Вченої ради, директор НН юридичного інституту, доктор юридичних наук, професор.
 2. Вівчаренко О.А. – член Вченої ради, заступник директора НН юридичного інституту, доктор юридичних наук, професор.
 3. Олійник О.С. – член Вченої ради, заступник директора НН юридичного інституту, кандидат юридичних наук, доцент.
 4. Микитин Ю.І. – член Вченої ради, заступник директора НН юридичного інституту, кандидат юридичних наук, доцент.
 5. Наконечна І.М. – член Вченої ради, завідувач юридичного відділення Івано-Франківського коледжу.
 6. Фріс П.Л. – член Вченої ради, завідувач кафедри кримінального права, доктор юридичних наук, професор.
 7. Кобецька Н.Р. – член Вченої ради, завідувач кафедри трудового, екологічного та аграрного права, доктор юридичних наук, професор.
 8. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. – член Вченої ради, завідувач кафедри судочинства, доктор юридичних наук, доцент.
 9. Адамович С.В. – член Вченої ради, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, доктор історичних наук, професор.
 10. Розвадовський В.І. – член Вченої ради, завідувач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права, кандидат юридичних наук, доцент.
 11. Гейнц Р.М. – член Вченої ради, завідувач кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук, доцент.
 12. Кохан Н.В. – член Вченої ради, голова профспілкової організації НН юридичного інституту, кандидат юридичних наук, доцент.
 13. Шпіляревич В.В. – член Вченої ради, голова Науково-методичної ради НН юридичного інституту, кандидат юридичних наук, доцент.

Члени Вченої ради НН юридичного інституту, введені до її складу згідно 100% квоти від числа професорів, докторів, які працюють у структурному підрозділі:

 

 1. Зайчук О. В. – член Вченої ради, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права.
 2. Зеліско А.В. – член Вченої ради, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права, доцент.
 3. Зозуляк О.І. – член Вченої ради, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права, доцент.
 4. Коструба А.В. – член Вченої ради, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права.
 5. Махінчук В.М. – доктор юридичних наук, професор кафедри судочинства.
 6. Книш В.В. – доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права, доцент.

 

Члени Вченої ради НН юридичного інституту, обрані до її складу зборами трудового колективу кафедр НН юридичного інституту:

 

Кафедра теорії та історії держави і права:

 1. Присташ Л.Т. – член Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права.
 2. Андріюк В.В. – член Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Кафедра цивільного права:

 1. Банасевич І.І. – член Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права.
 2. Гришко У.П. – секретар Вченої ради, кандидат юридичних наук, викладач кафедри цивільного права.

Кафедра кримінального права:

 1. Козич І.В. – член Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права.
 2. Петечел О.Ю. – член Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права.

Кафедра судочинства:

 1. Ковалишин О.Р. – член Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент кафедри судочинства.
 2. Кульчак Л.С. – член Вченої ради, викладач кафедри судочинства.

Кафедра трудового, екологічного та аграрного права:

 1. Яремак З.В. – член Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права.
 2. Данилюк Л.Р. – член Вченої ради, кандидат юридичних наук, викладач кафедри трудового, екологічного та аграрного права.

Кафедра конституційного, міжнародного та адміністративного права:

 1. Грицан О. А. – член Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.
 2. Петровська І.І. – член Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.

 

 

Члени Вченої ради НН юридичного інституту, обрані до її складу як виборні представники з числа осіб, які навчаються в інституті

(представники студентського самоврядування):

 

 1. Костан Ю.Я.– член Вченої ради, сенатор навчально-наукового юридичного інституту, студент.
 2. Угриновський Ю.А. – член Вченої ради, голова профспілкового бюро студентів навчально-наукового юридичного інституту, студент.
 3. Слободян М.Я. – член Вченої ради, член студентського самоврядування навчально-наукового юридичного інституту, студент.