Склад Вченої ради

Члени Вченої ради, що входять до її складу за посадою:

 1. Васильєва В.А.голова Вченої ради, директор НН юридичного інституту, доктор юридичних наук, професор.
 2. Вівчаренко О.А. – член Вченої ради, заступник директора НН юридичного інституту,доктор юридичних наук, професор.
 3. Логвінова М.В. – член Вченої ради, заступник директора НН юридичного інституту, кандидат юридичних наук, доцент.
 4. Микитин Ю.І. – член Вченої ради, заступник директора НН юридичного інституту, кандидат юридичних наук, доцент.
 5. Наконечна І.М. – член Вченої ради, завідувач юридичного відділення Івано-Франківського коледжу.
 6. Фріс П.Л. – член Вченої ради, завідувач кафедри кримінального права, доктор юридичних наук, професор.
 7. Кобецька Н.Р. – член Вченої ради, завідувач кафедри трудового, екологічного та аграрного права, доктор юридичних наук, професор.
 8. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. – член Вченої ради, завідувач кафедри судочинства, доктор юридичних наук, доцент.
 9. Присташ Л.Т. – член Вченої ради, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент.
 10. Розвадовський В.І. – член Вченої ради, завідувач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права, кандидат юридичних наук, доцент.
 11. Гейнц Р.М. – член Вченої ради, завідувач кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук, доцент.
 12. Кохан Н.В. – член Вченої ради, голова профспілкової організації НН юридичного інституту, кандидат юридичних наук, доцент.
 13. Шпіляревич В.В. – член Вченої ради, голова Науково-методичної ради НН юридичного інституту, кандидат юридичних наук, доцент.

 

Члени Вченої ради НН юридичного інституту, введені до її складу згідно 100% квоти від числа професорів, докторів, які працюють у структурному підрозділі:

 1. Адамович С.В. – член Вченої ради, доктор історичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права.
 2. Зайчук О. В.член Вченої ради, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права.
 3. Зеліско А.В.член Вченої ради, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права, доцент.
 4. Зозуляк О.І.член Вченої ради, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права, доцент.
 5. Коструба А.В.член Вченої ради, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права, доцент.
 6. Махінчук В.М. – доктор юридичних наук, професор кафедри судочинства.
 7. Книш В.В. – доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права, доцент.

 

Члени Вченої ради НН юридичного інституту, обрані до її складу зборами трудового колективу кафедр НН юридичного інституту:

Кафедра теорії та історії держави і права:

 1. Питльована В.П.член Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права.
 2. Андріюк В.В. – член Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права.

 

Кафедра цивільного права:

 1. Банасевич І.І. – член Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права.
 2. Олійник О.С. – член Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права.

 

Кафедра кримінального права:

 1. Козич І.В.член Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права.
 2. Петечел О.Ю. – член Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права.

 

Кафедра судочинства:

 1. Ковалишин О.Р. – член Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент кафедри судочинства.
 2. Кульчак Л.С. – член Вченої ради, викладач кафедри судочинства.

 

Кафедра трудового, екологічного та аграрного права:

 1. Яремак З.В. – член Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права.
 2. Данилюк Л.Р. – член Вченої ради, кандидат юридичних наук, викладач кафедри трудового, екологічного та аграрного права.

 

Кафедра конституційного, міжнародного та адміністративного права:

 1. Грицан О. А. – член Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.
 2. Петровська І.І.член Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.

 

Члени Вченої ради НН юридичного інституту, обрані до її складу як виборні представники з числа осіб, які навчаються в інституті  (представники студентського самоврядування):

 1. Костан Ю.Я. – член Вченої ради, сенатор навчально-наукового юридичного інституту, студент.
 2. Угриновський Ю.А. – член Вченої ради, голова профспілкового бюро студентів навчально-наукового юридичного інституту, студент.
 3. Слободян М.Я. – член Вченої ради, член студентського самоврядування навчально-наукового юридичного інституту, студент.