Спеціалізована вчена рада

11 липня 2016 року Наказом Міністерства освіти і науки України №820 було відкрито спеціалізовану вчену раду К 20.051.14 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Термін функціонування спеціалізованої вченої ради з 11.07.2016 р. по 11.07.2019 р.

Відповідно до Наказу МОН України №820 від 11 липня 2016 року спеціалізована вчена рада К 20.051.14 діє у складі:

Голова ради:

 1. Васильєва Валентина Антонівна, д.ю.н., професор, директор Юридичного інституту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03.

Заступник голови:

 1. Коструба Анатолій Володимирович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03.

Вчений секретар:

 1. Банасевич Ірина Іванівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 12.00.03.

Члени ради:

 1. Вівчаренко Олег Антонович, д.ю.н., доцент, заступник директора Юридичного інституту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 2. Гейнц Руслана Миколаївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 3. Дякович Мирослава Михайлівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 12.00.03;
 4. Зеліско Алла Володимирівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 5. Зозуляк Ольга Ігорівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 6. Кобецька Надія Романівна, к.ю.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 7. Кравчук Володимир Миколайович, д.ю.н., Львівський окружний адміністративний суд, спеціальність 12.00.03;
 8. Крупчан Олександр Дмитрович, д.ю.н., професор, директор, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.03;
 9. Логвінова Марія Володимирівна, к.ю.н., доцент, заступник директора Юридичного інституту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 10. Махінчук Віталій Миколайович, д.ю.н., професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 11. Олійник Оксана Степанівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 12. Примак Володимир Дмитрович, д.ю.н., професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03.

Детальну актуальну інформацію про діяльність ради можна отримати за посиланням