Спеціалізована вчена рада К 20.015.14

Наказом МОН України №820 від 11 липня 2016 року було створено спеціалізовану вчену раду К 20.015.14, яка функціонувала з 11.07.2016 р. по 11.07.2019 р.

Наказом Міністерства освіти та науки України №1428 від 15 листопада 2019 року відкрито спеціалізовану вчену раду К 20.015.14 у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Термін функціонування спеціалізованої вченої ради з 15.11.2019 р. по 31.12.2020 р.

Відповідно до Наказу МОН України №1428 від 15 листопада 2019 року спеціалізована вчена рада К 20.051.14 діє у складі:

Голова ради:

 1. Васильєва Валентина Антонівна, д.ю.н., професор, директор навчально-наукового юридичного інституту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03.

Заступник голови:

 1. Коструба Анатолій Володимирович, д.ю.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03.

Вчений секретар:

 1. Банасевич Ірина Іванівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03.

Члени ради:

 1. Гейнц Руслана Миколаївна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 2. Дякович Мирослава Михайлівна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 12.00.03;
 3. Зайчук Олег Володимирович, д.ю.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 4. Зеліско Алла Володимирівна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 5. Зозуляк Ольга Ігорівна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 6. Кобецька Надія Романівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 7. Крупчан Олександр Дмитрович, д.ю.н., професор, директор, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.03;
 8. Логвінова Марія Володимирівна, к.ю.н., доцент, заступник директора навчально-наукового юридичного інституту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 9. Махінчук Віталій Миколайович, д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 10. Надьон Вікторія Валентинівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.03;
 11. Примак Володимир Дмитрович, д.ю.н., професор кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 12.00.03;
 12. Сіщук Ліліана Василівна, к.ю.н., завідувач лабораторії, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.03.

За період функціонування спеціалізованої вченої ради К 20.015.14 з 11.07.2016 р. по 11.07.2019 р.  було проведено 26 засідань, на яких успішно захищено 19 кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.03, зокрема:

 1. Марценко Наталія Степанівна «Межі здійснення житлових прав»
 2. Албу Андрій Аркадійович «Цивільно-правове регулювання управління майном»
 3. Схаб-Бучинська Тетяна Ярославівна «Обмеження договірної свободи в цивільному праві України»
 4. Русин Олександр Юрійович «Судове представництво в цивільному судочинстві України»
 5. Гришко Уляна Петрівна «Захист прав споживачів транспортних послуг»
 6. Яновицька Анна Віталіївна «Договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом»
 7. Краєвський Ігор Володимирович «Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних зі створенням та діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю»
 8. Чмихов Юрій Анатолійович «Цивільно-правове регулювання договору про надання ріелторських послуг»
 9. Чернілевська Олена Ігорівна «Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами»
 10. Зінич Любомир Васильович «Правовий режим використання державою об’єктів промислової власності»
 11. Главач-Хомин Ірина Ігорівна «Учасники спадкових правовідносин»
 12. Соколовський Михайло Вікторович «Межі здійснення суб’єктивних корпоративних прав учасників підприємницьких товариств»
 13. Гнідан Руслан Миколайович «Договір оренди земельної ділянки»
 14. Федорич Ірина Ярославівна «Здійснення права на спадкування за цивільним законодавством України»
 15. Саветчук Віталій Миколайович «Правове регулювання злиття та приєднання юридичних осіб за правом України та Європейського Союзу»
 16. Данилюк Марина Богданівна «Корпоративні інвестиційні фонди як учасники цивільних правовідносин»
 17. Горблянський Володимир Ярославович «Захист прав споживачів за договором про надання послуг»
 18. Соколовська Юлія Василівна «Учасники підприємницьких товариств як суб’єкти цивільно-правової відповідальності у корпоративних правовідносинах»
 19. Вінтоняк Наталія Дмитрівна «Правовий режим корпоративних прав подружжя»

Детальну актуальну інформацію про діяльність ради можна отримати за посиланням