Координаційна рада студентського самоврядування

Координаційна рада студентського самоврядування була створена 2009 року з метою координації діяльності представників студентського самоврядування та створення активу студентства. Координаційна рада поділена на сектори: науковий, навчальний, соціально-побутовий, культурно-просвітницький, спортивно-оздоровчий, сектор зв’язків з громадськістю. Поділ КРСС на сектори дав змогу раціонально розподілити повноваження серед студентського активу. Представники секторів КРСС обираються на Конференції студентів Юридичного інституту і наділяються повноваженнями для організації життя студентства в межах завдань сектору, який особа представляє.

На даний час КРСС активно функціонує. За сприяння керівництва Юридичного інституту КРСС на сьогодні організовує роботу студентського радіо “Юрхвиля”, випуск газети “ЮрФакти Плюс”, організовує діяльність спортивних команд інституту, а також гуртків студентської творчості. В межах своїх повноважень КРСС намагається виконувати свою основну функцію – представляти права та інтереси студентства Юридичного інституту.

Голова Координаційної ради

Мар’яна Затолюк ПР(м)-03

0501833477