Наукові школи, тематика наукових досліджень

Наукові школи Навчально-наукового юридичного інституту

Школа доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України, лауреата Премії імені Ярослава Мудрого, завідувача відділу проблем приватного права  Науково-дослідного інституту  Приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України Луця Володимира Васильовича  та доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Васильєвої Валентини Антонівни.

Створена в 1995 році на базі кафедри цивільного права і процесу Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Школа працює над проблемами приватно-правового регулювання цивільних правовідносин та корпоративного права. На розвиток школи наукову тематику продовжують: доц.. Логвінова М.В., доц.. Банасевич І.І., доц.. Гейнц Р.М.,  доц.. Зеліско А.В., доц.. Олійник О.С.,доц.. Зозуляк О.І.

Школа доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки, академіка Академії наук вищої освіти України Фріса Павла Львовича.

Створена в 2006 році на базі кафедри кримінального права і процесу Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Наукова тема: «Політика Української держави у сфері боротьби зі злочинністю». Наукова школа кафедри кримінального права відзначилася виданням підручника з кримінального права (загальна частина), навчальних посібників з грифом МОН України. На рівні докторських дисертацій проблематику наукової школи кафедри розробляють: доцент І.Б. Медицький – «Наслідки злочинності: теоретичні прикладні аспекти»; доц.. Ю.І. Микитин – «Кримінальна процесуальна політика Європейського Союзу»; доц. Ю.В. Кернякевич-Танасійчук – «Оптимізація кримінально-виконавчої політики України: задачі, напрями та форми реалізації».

Значним поступом характеризується наукова робота кафедри трудового, екологічного та аграрного права. Особлива роль у формуванні еколого-правового профілю досліджень належить акад., д.ю.н., проф. В.В. Костицькому. З 2006 року – часу створення кафедри трудового, екологічного та аграрного права її колектив сформувався як активна наукова спільнота, зусилля якої спрямовані на успішне розв’язання актуальних науково-практичних проблем у галузі екологічного, земельного та аграрного права. Сьогодні еколого-правовий напрям досліджень координує завідувач кафедри трудового, екологічного та аграрного права, доктор юридичних наук, професор Кобецька Надія Романівна.

Еколого-правова тематика є пріоритетним напрямом наукових пошуків к.ю.н., доц.. Г.В. Мороз, к.ю.н., доц.. С.М. Романко, к.ю.н, доц.З.В. Яремак, к.ю.н., доц.. Грицан О.А., к.ю.н. Л.Р. Данилюк. Земельно-правовий та аграрно-правовий напрям досліджень представляють д.ю.н., доц. О.А. Вівчаренко, к.ю.н., доц.. І.В. Мироненко, к.ю.н., доц.. Н.О. Багай.

 

Тематика наукових досліджень кафедр навчально-наукового юридичного інституту

Науково-дослідна тематика кафедри теорії та історії держави і права

Науково-дослідна тематика кафедри цивільного права

Науково-дослідна тематика кафедри кримінального права

Науково-дослідна тематика кафедри трудового, екологічного та аграрного права

Науково-дослідна тематика кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права

Науково-дослідна тематика кафедри судочинства