Лекції професора з Польщі

16  травня 2019 року на базі Юридичного Інституту Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника відбулися  лекції проф.  Йоанни Кручалак-Янковської  з Гданського університету  (Гданськ, Польша). Професор прочитала лекції англійською мовою (переклад забезпечував к.ю.н. Ковалишин О.Р.)  на тему комерційного (господарського) права Європейського Союзу та Польші.

Лекції відбувалися в рамках проекту «Модуль Жана Моне «Комерційне право Єврпейського Союзу»(«Commercial Law of the European Union», 600196-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE), що фінансується за кошти Європейського Союзу.

Зокрема, були розглянуті проблемні питання гармонізації польського законодавства в сфері права товариств до права ЄС на етапі вступу Польщі до Європейського Союзу.  Лектор окрему увагу приділила впливу директив та регламентів  на творення Кодексу торговельних товариств Польщі (Kodeks spółek handlowych). Важливе місце було присвячено також Директиві ЄС № 2017/1132  від 14 червня 2017 року щодо гармонізації окремих аспектів корпоративного права Європейського Союзу (Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law).

Лекція носила не тільки науковий, але й практичний аспект. Значну частину часу було присвячено процедурі реєстрації підприємств в Польщі  та Європейському Союзі, в тому числі іноземними засновниками (юридичними та фізичними особами) з України.

Зважаючи на те, що проф.  Йоанна Кручалак-Янковська  є провідним фахівцем  в Польщі у сфері права банкрутств а також реструктуризації підприємств, то окрема лекція була присвячена питанням M&A та ліквідації компаній.  Лекор детально проаналізувала зміст Регламенту щодо процедури банкрутств (Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings (recast) former Council Regulation (EC) No 1346/2000), а також звернула увагу на останні проекти змін, які пропонується імплементувати у законодавство країн ЄС ((2014/135/EU) COM(2016) 723 final, 2016/0359(COD) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on preventive restructuring frameworks).