Проєкт освітньо-наукової програми «Право» третього освітньо-наукового рівня вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право»

Проєкт освітньо-наукової програми «Право» третього освітньо-наукового рівня вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії  з галузі знань «Право» за спеціальністю  «Право»

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою valentyna.vasylyeva@pnu.edu.ua

Гарант освітньої програми

Доктор юридичних наук, професор, директор навчально-наукового юридичного інституту,

Заслужений юрист України

Васильєва Валентина Антонівна