Надійшла рецензія на проєкт освітньо-наукової програми «Право» третього освітньо-наукового рівня вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право»

Рецензія