Законодавство України: погляд молодих правників

Всеукраїнська наукова студентська конференція «Законодавство України: погляд молодих правників» була започаткована у 2011 року.

Метою конференції є залучення студентів до наукової діяльності та стимулювання і підтримка творчої діяльності молоді.

Завданням конференції є пошук і встановлення творчих контактів у студентському середовищі серед молодих правників; розширення міжвузівських наукових зв’язків; створення умов для реалізації інноваційного потенціалу майбутніх юристів.

Основні тематичні напрямки конференції:

1) теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

2) конституційне право; муніципальне право;

3) цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

4) господарське право, господарсько-процесуальне право;

5) трудове право; право соціального забезпечення;

6) земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;

7) адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

8) кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

9) кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

10) судоустрій; прокуратура та адвокатура;

11) міжнародне право;

12) філософія права.

Традиційно, у межах роботи конференції «Законодавство України: погляд молодих правників» відбуваються два круглі столи за участю магістратів навчально-наукового юридичного інституту, які присвячені проблемам політик у сфері боротьби зі злочинністю та приватного права.

 

Незмінно, до початку роботи конференції видається збірник тез виступів її учасників.

щорічна наукова конференція «Законодавство України: погляд молодих правників», 15-16 травня 2015 р.;

щорічна наукова конференція «Законодавство України: погляд молодих правників», 13-14 травня 2016 р.;

щорічна наукова конференція «Законодавство України: погляд молодих правників», 28-29 квітня 2017 р.;

щорічна наукова конференція «Законодавство України: погляд молодих правників», 27-28 квітня 2018 р.;

щорічна наукова конференція «Законодавство України: погляд молодих правників», 30 квітня 2020 р.;