Зустрічі з іноземними лекторами

16  травня 2019 року на базі Юридичного Інституту Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника відбулися  лекції проф.  Йоанни Кручалак-Янковської  з Гданського університету  (Гданськ, Польша). Професор прочитала лекції англійською мовою (переклад забезпечував к.ю.н. Ковалишин О.Р.)  на тему комерційного (господарського) права Європейського Союзу та Польші.

Лекції відбувалися в рамках проекту «Модуль Жана Моне «Комерційне право Єврпейського Союзу»(«Commercial Law of the European Union», 600196-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE), що фінансується за кошти Європейського Союзу.

Зокрема, були розглянуті проблемні питання гармонізації польського законодавства в сфері права товариств до права ЄС на етапі вступу Польщі до Європейського Союзу.  Лектор окрему увагу приділила впливу директив та регламентів  на творення Кодексу торговельних товариств Польщі (Kodeks spółek handlowych). Важливе місце було присвячено також Директиві ЄС № 2017/1132  від 14 червня 2017 року щодо гармонізації окремих аспектів корпоративного права Європейського Союзу (Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law).

Лекція носила не тільки науковий, але й практичний аспект. Значну частину часу було присвячено процедурі реєстрації підприємств в Польщі  та Європейському Союзі, в тому числі іноземними засновниками (юридичними та фізичними особами) з України.

Зважаючи на те, що проф.  Йоанна Кручалак-Янковська  є провідним фахівцем  в Польщі у сфері права банкрутств а також реструктуризації підприємств, то окрема лекція була присвячена питанням M&A та ліквідації компаній.  Лекор детально проаналізувала зміст Регламенту щодо процедури банкрутств (Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings (recast) former Council Regulation (EC) No 1346/2000), а також звернула увагу на останні проекти змін, які пропонується імплементувати у законодавство країн ЄС ((2014/135/EU) COM(2016) 723 final, 2016/0359(COD) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on preventive restructuring frameworks).

27-28  вересня 2019 року на базі Юридичного Інституту Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника відбулися  лекції директора Інституту корпоративного права та міжнародного комерційного права проф.  Томіслава Боріча   з Університету Карла та Франца (Грац, Австрія). Професор прочитав лекції англійською мовою (переклад забезпечував к.ю.н. Ковалишин О.Р.)  на тему комерційного (господарського) права Європейського Союзу та Австрії.

Лекції відбувалися в рамках проекту «Модуль Жана Моне «Комерційне право Єврпейського Союзу» («Commercial Law of the European Union», 600196-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE), що фінансується за кошти Європейського Союзу.

Зокрема, були розглянуті проблемні питання гармонізації законодавства Австрії в сфері права товариств до права ЄС на етапі вступу Австрії до Європейського Союзу «Recent Developments in Commercial and Corporate Law in the EU and Austria».

Особлива  увага в ЄС останнім часом приділяється питанням злиття та поглинання у зв’язку з все глибшою інтернаціоналізацією бізнесу, створенням міжнародних транснаціональних корпорацій. Тому окрема лекція була присвячена реструктуризації компаній «Company Restructurings in the European Union».

Лектор окремо виділив впливу директив та регламентів  на процес уніфікації корпоративного та комерційного права в Європейському Союзі та асоційованих державах.

Проф. Томіслав Боріч присвятив також увагу питанням світових економічних криз, їх правовим аспектам та передумовам  та висловив цікаву тезу: «Зважаючи на циклічність економічних криз, по  завершенню поточної економічної кризи завдання суспільства, правової спільноти  полягає в підготовці  до наступної».

3 квітня 2019 року в рамках проекту ЄС «Право-Justice», Міжнародний експерт професор Маастрихтського університету Ремко Ван Рі провів лекцію «Кращі європейські практики реформування цивільного законодавства та процесу в Україні»;

12 квітня 2018 р. у рамках міжнародного співробітництва відбулася зустріч викладачів кафедри трудового, екологічного та аграрного права Навчально-наукового Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника»  з Хасратом Аріжемендом – доктором філософії, викладачем юридичного факультету Університету Макгілла та Університету Монреаля (м. Квебек, Канада), старшим науковим співробітником Центру Міжнародного права сталого розвитку Університету Макгілла, лауреатом премії ЮНЕСКО за освітні інновації (Азія та Тихоокеанський регіон).

 

29 вересня 2016 року проведено лекції проф. Піотр Пініор (Польща, Силезський університет). Теми лекції: «Система комерційних партнерів та компаній в Польщі». У лекції розглядаються питання створення товариств та компаній відповідно до польського законодавства, зокрема, вимоги до статей компанії, необхідні внески та інформація, надана польському судовому реєстру, включаючи витрати на реєстрацію. Аналізуються  традиційні та електронні форми реєстрації.

Крім того, лекція містить основну інформацію щодо прав партнерів та акціонерів в Польщі, а також положення та повноваження органів компаній.

 

30 вересня 2016 року проведено лекцію доктором  Петером  Месарошом (Словаччина, Трнавський університет). Тема лекції: «Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю в Словаччині» Лекція включає питання створення партнерських відносин та компаній в Словаччині відповідно до Словацького законодавства, особливо вимог до статутів  компанії. Товариство з обмеженою відповідальністю є найпопулярнішим видом підприємницької діяльності у всіх європейських країнах, завдяки своїй універсальності та гнучкості. Проте значення товариства з обмеженою відповідальністю в Словаччині є ще ширшим. Лекція дає студентам знання про правовідносини між акціонерами, органами ТОВ та відповідальність керівництва та акціонерів за законодавством Словаччини

01 жовтня  2016 року відбулася лекція доктора Піхлерової Люції  (Празький університет, Чехія) на тему «Система комерційних ппартнерств та компаній в Чеській Республіці»

У лекції розглядаються питання створення товариств та компаній  в Чехії, зокрема, вимоги до статей компанії, необхідні внески та інформація, інформація що вноситься до судового  реєстру, включаючи витрати на реєстрацію. Крім того, лекція містить основну інформацію щодо прав партнерів та акціонерів, а також особливості ліквідації згаданих товариств в Чехії.

 

17 квітня 2016 року провів лекцію проф.. Крістоф Куг прокурор ювенальної юстиції (Цюріх, Швейцарія)

11 листопада 2015 року провели лекцію проф..  Брюс Андерсен та проф.. Джин Дейвідс на тему: «Доступ до правосуддя  у сучасному правозастосуванні»

24 вересня 2015 р. організований семінар-обговорення проблем застосування кримінальної відповідальності за незаконну рубку лісу та інші порушення лісового законодавства за участю представників міжнародного офісу Лісової служби Міністерства сільського господарства США: Shelia Slemp  – офіцер відділу Міжнародних програм Лісової служби США, колишній волонтер Корпусу Миру, Rocky Piaggione – спеціаліст управління юстиції (Departament of Justice) штату Пенсильванія, США, Shelley Gardner – офіцер відділу Міжнародних програм Лісової служби США (U.S. Forest Service, International Programs), Paul Huff – інспектор Лісової служби США Північно-Західного Тихоокеанського узбережжя, Andrew Coriell – інспектор Лісової служби США Північно-Західного Тихоокеанського узбережжя. В семінарі також взяли участь представники апеляційного суду Івано-Франківської області, господарського суду Івано-Франківської області, прокуратури Івано-Франківської області, Управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області, Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області, Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства, викладачі і аспіранти Юридичного інституту. Метою зустрічі став обмін інформацією і досвідом роботи правоохоронних, судових та інших державних інституцій для забезпечення успішної боротьби з незаконною вирубкою лісу та іншими порушеннями лісового законодавства, виявлення проблем, які існують в цій сфері, обговорення можливої співпраці і об’єднання зусиль держав для спільних дій у відповідному напрямку.

– 10 грудня 2013 р. була організована зустріч з професором Орегонського університету Джон Бонайном, засновником однієї з перших юридичних клінік в США та першої у світі у сфері екологічного права (1978 р.), авторитетним дослідником прав людини, зокрема у сфері екології. Професор прочитав лекцію студентам, на якій обговорювались проблеми екологічного права а також проблеми конституційних прав людини, зокрема, права на свободу зібрань.

20 листопада 2012 року  провів лекцію доктор права Мартин Ендрю Джерет  (юридичний факультет Маастрихтського університету,Німеччина) на тему міжнародного комерційного арбітражу

7 листопада 2012 р. у рамках співпраці з Міжнародною академією екологічного права Міжнародного союзу охорони природи, членом якої є Юридичний інститут, була проведена зустріч між професорсько-викладацьким складом і студентами та Метью Майкл Шура, який є адвокатом – експертом, професором університету Колорадо. Її предметом стало обговорення позитивних та негативних сторін видобування сланцевого газу (зокрема, в умовах нашого регіону), а також оцінка думки громадськості та її обізнаності в даному питанні. Обговорювались такі ризики екологічного характеру при видобутку сланцевого газу, як відсутність належних гарантій захисту прав землевласників, а також населення регіону загалом; потенційний негативний вплив на численні рекреаційні території та національні парки Прикарпаття; зростання сейсмонебезпеки та загрози повеней; нестача місця та інфрастурктури для облаштування полігонів для відходів; проблеми забезпечення великої маси чистої води для гідророзриву та очищення зворотної води; відсутність нормативно закріпленого списку хімікатів, які можна використовувати при здійсненні гідророзриву, можливе проникнення хімікатів з вод у ґрунти, поверхневі та підземні води, забруднення атмосферного повітря та інші.