Матеріали

Методичні рекомендації щодо розробки та використання тестових завдань у процесі поточного та підсумкового контролю знань здобувачів у Навчально-науковому юридичному інституті

Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Рекомендації для проведення опитування студентів щодо якості освітньої діяльності у навчально-науковому юридичному інституті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Робоча програма виробничої практики (ОР Магістр)

Методичні  вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Методичні вказівки щодо виконання, оформлення та захисту курсових робіт

Методичні вказівки по написанню наукових робіт та критеріїв оцінювання різних форм наукової діяльності студентів

Методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних видань

Методичні рекомендації щодо урізноманітнення способів організації проведення аудиторних занять і контролю знань студентів

Робоча програма виробничої практики (Бакалавр 4 курс)

Робоча програма виробничої практики (Бакалавр 3 курс)

Методичні рекомендації до організації відкритих занять, взаємовідвідування та контрольних відвідувань

Критерії оцінювання знань і умінь студентів в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Положення про порядок організації і контролю самостійної роботи студентів навчально-наукового юридичного інституту