Освітні програми, навчальні плани, графіки

Освітньо-професійна програма «Право» Першого (бакалаврського) рівня

Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право» Першого (бакалаврського) рівня

Освітньо-професійна програма «Право» Другого (магістерського) рівня

Навчальний план для студентів 2, 3 курсів денної форми навчання 2019-2020 н.р.

Навчальний план для студентів 2, 3 курсів заочної форми навчання 2019-2020 н.р.

Навчальний план для студентів 4 курсу денної форми навчання 2019-2020 н.р.

Навчальний план для студентів 4 курсу заочної форми навчання 2019-2020 н.р.

Навчальний план бакалавр для студентів 1 курсу денної форми навчання 2019-2020 н.р.

Навчальний план бакалавр для студентів 1 курсу  заочної форми навчання 2019-2020 н.р.

Пояснювальна записка НП бакалавр право 2019

Навчальний план бакалавр, міжнародне та європейське право, денна форма навчання 2019

Навчальний план бакалавр, міжнародне та європейське право, заочна форма навчання 2019

Навчальний план магістр, право, денна форма навчання

Навчальний план магістр, право, заочна форма навчання

Графік навчального процесу на 2019-2020 н.р. денна форма навчання

Зміни до графіку навчального процесу на 2019-2020 н.р. денна форма навчання

Графік навчального процесу на 2019-2020 н.р. заочна форма навчання

Зміни до графіку навчального процесу на 2019-2020 н.р. заочна форма навчання