Освітні програми, навчальні плани, графіки

Графік навчального процесу заочна форма навчання на 2020-2021 навчальний рік

Графік навчального процесу денна форма навчання на 2020-2021 навчальний рік

Освітньо-професійна програма «Право» першого (бакалаврського) рівня

Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право» першого (бакалаврського) рівня

Освітньо-професійна програма «Право» першого (бакалаврського) рівня (для студентів 3-4 курсів)

Освітньо-професійна програма «Право» другого (магістерського) рівня

Навчальний план для студентів 3, 4 курсів денної форми навчання 2020-2021 н.р.

Навчальний план для студентів 3,4 курсів заочної форми навчання 2020-2021 н.р.

Навчальний план бакалавр для студентів 1, 2 курсів денної форми навчання 2020-2021 н.р.

Навчальний план бакалавр для студентів 1, 2 курсів  заочної форми навчання 2020-2021 н.р.

Навчальний план бакалавр, міжнародне та європейське право, для студентів 1,2 курсів денної форми навчання 2020-2021 н.р.

Навчальний план бакалавр, міжнародне та європейське право, для студентів 1,2 курсів заочної форми навчання 2020-2021 н.р.

Навчальний план магістр, право, денна форма навчання 2020-2021 н.р.

Навчальний план магістр, право, заочна форма навчання 2020-2021 н.р.