Освітні програми, навчальні плани, графіки

Освітньо-професійна програма «Право» першого (бакалаврського) рівня

Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право» першого (бакалаврського) рівня 2019 р.

Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право» першого (бакалаврського) рівня 2022 р.

Освітньо-професійна програма «Право» другого (магістерського) рівня 2021

Навчальний план бакалавр, право, для студентів денної форми навчання 2022-2023 н.р.

Навчальний план бакалавр, право,  для студентів заочної форми навчання 2022-2023 н.р.

Навчальний план бакалавр, ОП Міжнародне та європейське право 2022р. (денна форма навчання)

Навчальний план бакалавр, ОП Міжнародне та європейське право 2019 р. (денна форма навчання)

Навчальний план бакалавр, ОП Міжнародне та європейське право 2019 р.(заочна форма навчання)

Навчальний план магістр, ОП Право (денна форма навчання)

Навчальний план магістр,  ОП Право (заочна форма навчання)